Újdonságok

Újdonságok

John Bush - Napi menüGondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival

Napi menü

 Keresztyén karikatúra? Ez valami vicc? Az – komolyan.
 A Napi menü egyfajta rendhagyó áhítatos könyv, amelyben találkozik a  vicces és a komoly. John Bush amerikai grafikus találó karikatúrái, valamint  hozzájuk kapcsolódó bibliai idézetek, gondolatok és rövid imádságok  segítenek mélyebben megérteni a Bibliát, a keresztyén hitet és életet.

 Idézet a könyvből:

"Istenem! Nem akarok botladozva járni. Nem akarok helyben futni. Adj hitet a hit ugrásához!Ámen"

Fekete Ágnes - 40 nap - böjti áhitatos könyv

40 nap Ez a könyv böjti útitársként van a kezünkben. Egy-egy napi áhítattal  végigkíséri a húsvétra készülő időszakot azzal a céllal, hogy elmélyülten,  imádsággal tölthessük a böjtöt.

 Sokan beszélnek manapság a böjtölés erejéről. Ezek között van olyan  beszéd, amely egyfajta lelki wellnessként érzékelteti azt, amikor egy  időszakban imádsággal és testünk megzabolázásával töltjük az időt. Van,  aki összekeveri a fogyókúrával. Milyen lenne, ha végre igazán képesek  lennénk elcsendesedni? Milyen lenne, ha a testünk az utolsó molekuláig  képes lenne odafigyelni arra, aki ezt a testi életet adta?
 Most elindulunk együtt a keresztyén böjt útján, amelyet nagyon nehéz  pontosan meghatározni: elmélyülést, imádságot, fegyelmet jelent.  Egyfajta csigavonalban igyekszünk egyre mélyebben megérteni Isten  kegyelmét, amely húsvétkor elért bennünket!
 Fekete Ágnes református lelkész, a Református félóra című rádióműsor  szerkesztője.

Dr. Ablonczy Dániel - Nem a magamé vagyok. A Heidelbergi káté magyarázata.

Nem a magamé vagyok. a heidelbergi káté magyarázataE könyv nem pusztán a magyarázat biblikus kibontásában értékes, hanem az igen gazdag illusztrációs anyag révén is (versek, irodalmi betétek, stb.), melyek lehetővé teszik, hogy az önmagában oly pontos, mégis igen száraz ismeret, élvezhetővé, érthetővé és szívet-lelket megragadóvá váljon.

 

 

 


Martin Greschat - Martin Bucer. Egy reformátor és a kor, amelyben élt.

Martin Bucer"A reformáció korának kevés alakja oly elfeledett, mint ez a 16. századi ember, aki egyszerre volt teológus, egyházi személyiség, politikus és keresztyén. A korszak specialistái természetesen jól ismerik a nevét és legalább néhány művét. De rajtuk kívül sokan csak keveset, vagy semmit sem tudnak arról az emberről, aki hajdanában nemcsak a német, hanem az európai egyháztörténetnek is az egyik legfontosabb és legnagyobb hatású személyisége volt." Tekintélye nem utolsósorban azon alapult, hogy egész életében – a keresztyének közötti viták és a fokozódó széttagoltság korában – kölcsönös megértésre és megegyezésre törekedett, egyáltalán nem csupán a reformáció táborán belül, hanem a nyugati keresztyénség gyorsan mélyülő kettészakadására tekintettel is." "Azt tartottam fontosnak, hogy bemutassam, hogyan élt és cselekedett valaki ebben a valóságban, egy olyan ember, aki egyre inkább hajlandó, majd képes is volt arra, hogy bizonyos határok között maga is befolyásolja a változást.” (Részletek az Előszóból.)


Sándor Endre - Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész.
                      Elizeus próféta élete és üzenete.

Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész!Napjainkban azzal találkozunk lépten-nyomon, erről szólnak a híradások, az emberek beszélgetései vagy ki nem mondott vágyai, hogy legyen sok pénzük, legyenek földjeik, birtokaik, házaik - evilági értékeik, mert azt hiszik, hogy ez teszi őket boldoggá. Ebben a könyvben egy olyan emberrel találkozunk, aki mindebbe beleszületik, de abban a pillanatban, amikor felfedezi, hogy az evilági gazdagságon túl van egy másik gazdagság is, vannak lelki értékek, nem ideig valók, hanem örökkévalók (1Kir 19,19–21), azonnal fölhagy a birtokkal, otthagyja a szolgákat és követi Isten elhívását. Nézzük meg közelebbről ennek a férfinak az életét, szolgálatát, aki a legnagyobbra, az élő Istenre, az Úrra bízza az életét, s nem az evilági gazdagságot akarja örökölni és szolgálni, hanem a lelki gazdagság érdekli, s így gazdagít másokat is. Mert soha nem keresi a maga hasznát, hanem mindig a másik emberért él, amikor Isten dicsőségét szolgálja. Minket, mai embereket is tanít Elizeus élete és tanítása, hiszen nekünk is van lehetőségünk a nehéz körülmények között vagy éppen jólétben is Istenben bízni... (Részlet a Bevezetésből)


Wolfgang Bühne - Jézus Imaélete. Bátorítás és kihívás a számunkra.

Jézus imaélete - Bühne, W. - ImaéletEbben a könyvben ennek Jézus példája áll a középpontban. Mellette szerepel még néhány "kisebb" példakép a Bibliából és az egyháztörténelemből. Az Úr imaélete, amelyet legrészletesebben Lukács evangéliuma ír le, bátorító gyakorlati példák egész sorát kínálja. A téma ősi, de a feldolgozása nagyon mai és aktuális.