Stauffer kiadványok

A Stauffer Kutatóintézet alábbi jegyzetei is megvásárolhatóak:

Dr. Kovács György
PROTESTANTIZMUS ÉS KAPITALIZMUS: MAGYAR GAZDASÁG ÉS ESZMETÖRTÉNETI TANULSÁGOK
SZEGED, 2011.
2000.- Ft

Dr. Kádár Zsolt         
KOMMUNIKÁCIÓ – THEOLÓGIA
SZEGED, 2005.                                                                  
850.- Ft

Dr. Pál József           
SZEGEDI PROTESTÁNS NŐEGYLETEK (1890-1945)
SZEGED, 2005.                                                                  
850.- Ft

„DOCE NOS ORARE QUIN ET PRAEDICARE”
A magyarországi református homiletikai irodalom áttekintése a reformációtól napjainkig
SZEGED, 2004.                                                                                                     
550.- Ft

Pintér Tibor              
MENTÁLHIGIÉ
SZEGED, 2004.
550.- Ft

Tóth Zoltán
ADALÉKOK A MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÉHEZ
SZEGED, 2004.                                                                
550.- Ft

Orosz Adrienn          
PÁPA VÁROS REFORMÁCIÓJA ÉS ELLENREFORMÁCIÓJA (1520-1662)
SZEGED, 2003.
550.- Ft

Dr. Bartha Tibor        
A SZISZTEMATIKA TEOLÓGIA ALAPVONALAI (PROLEGOMENA ÉS DOGMATÖRTÉNET)
SZEGED 2003.                                                            
1200.- Ft