Pillanat

Pillanat 2012. január

BÚÉK!
Boldog Új Évet Kívánunk!
Bízd Újra Életed Krisztusra!
Bízzál! Ura Életednek Közel!

Sokféleképpen megfogalmazhatjuk,
de az Élet Urának segítségére és útmutatására idén is szükségünk van.
Mert az Életnek Ura közel van,
segítségül hívhatjuk Őt,
érdemes bízni benne.

Pillanat 2012. február

„Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van,
annak nekifeszülve futok egyenest
a cél felé, Isten mennyei elhívásának a
Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Filippi 3,14)

Az életünk, munkánk során számos kihívással találjuk magunkat szembe. Feladatok adódnak, melyeket meg kell oldani, nem másnak, hanem nekünk. Mindig „nekifeszülve” érdemes futni, nem a feladást fontolgatva, hanem megkapaszkodva abban, akitől erejét Pál apostol is kapta. Annyi erőt kapunk, amennyire szükségünk van, annyi bölcsességet kapunk, ami elegendő. Minden futásunk eredményes lesz az Úrral, de lehet, hogy nem az lesz a cél, amit mi először kitűztünk.

Fohász: Urunk, kérünk, segíts,
légy velünk a feladatainkban,
„nekifeszülésünkben”! Ámen.

 

Pillanat - 2012. március

„Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad felségedet! ... micsoda a halandó – mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?” /8. zsoltár/

Milyen sokszor gondoljuk azt, hogy nem figyel ránk senki, a gondjainkkal, életünk nehézségeivel teljesen egyedül vagyunk. A zsoltár írója életében is voltak nehézségek, de feljebb emelte a fejét. Meglátta a zsoltáros, hogy Isten mi mindent alkotott, és rájött, hogy ha Neki ezekre van/volt hatalma, akkor az ő dolgaival, problémáival is foglalkozik. Mert Isten szereti az embert! Emeljük fel a fejünket, aggodalmunkat váltsa fel a bizalom Istenben!

Fohász: Istenünk, nagy hatalmaddal végy bennünket is karodba, segíts a dolgainkban bölcsnek lenni! Ámen.

 

PILLANAT - 2012. április

„Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.” (Máté 28,5)

Angyal szava, feltámadás ténye, Jézus él … ha valamivel nem tudunk dűlőre jutni a Bibliából, akkor ez az. Számos dolog van az életünkben is, amit ha valahol olvasnánk, nem jutnánk vele dűlőre, nem hinnénk el a közeli jó barátnak sem. Pedig megtörtént velünk, akkor nem értettük, mire jó, később talán értelmet nyert. Jézus feltámadása is ilyen. Később nyert értelmet, ami nem más, mint az, hogy általa nekünk is lehet hitünk és reménységünk afelől, hogy halálunk nem a teljes vég, hanem következik a feltámadás. Hiszed? Nem? Rád van bízva. A Te feltámadásod függ tőle.

Atyánk, adj nekünk hitet, és elhisszük, hogy halálunk nem pont, hanem kettőspont. Ámen.

 

Pillanat - 2012. május

„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt 90,12)

Van egy falióránk. Nem díszes, nem készült értékes anyagokból. Igénytelen fekete keretes hófehér számlapja van, amely előtt egyenes, jól látható mutatók. Nem "muzsikál", egyetlen feladata: a nap 24 órájának minden percében jelenítse meg a pontos időt. Időnként lemerül benne az elem; elromlik a szerkezet. Sok hasonlóság van óránk és a hívő ember élete között. Nem kellenek különös képességek, feltűnő külső. Egy dolgunk van, továbbsugározni azt a szeretetet, melyet mi is megtapasztalunk. Feltétel, hogy a "helyünkön" legyünk. Szükséges, hogy rendszeresen feltöltekezzünk az Úr szeretetével, mennyei energiával, és ha valami elromlik bennünk, sürgősen forduljunk javításért Jézushoz.
Imádság: Urunk, megújító kegyelmedért könyörgünk. Ámen.

 

Pillanat - 2012. augusztus

„Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja.” (Péld 12,25)

Sokszor vagyunk elgyengültek, megfáradtak, amikor a sok szenvedés, tehetetlenség láttán megfogyatkozik a remény abban, hogy tudunk segíteni. Mégis elvégezzük munkánkat. Isten azt akarja, hogy jó munkát végezzünk. Ha valóban nem csak magunknak, hanem az Úrnak is végezzük a munkánkat, akkor szavai megerősítik az önbizalmunkat. Szükséges folyamatosan imádkozni, és Istent helyezem az első helyre, mert tudom, hogy ő az, aki képessé tesz rá, hogy jó munkát végezzek.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük neked azokat, akik a te nevedben szólnak, és akik mások bátorításával szolgálnak neked. Ámen.

Pillanat - 2012. október

„Adjatok nekik ti enni!”  (Lukács 9,13)

Ezt Jézus mondta a tanítványoknak, miután több ezer embert tanított és a hosszú tanítás után megéhezett a sokaság. A tanítványok megkérték Jézust, hogy küldje haza a sokaságot, hogy egyenek otthon, mert nekik nem volt ételük, csak öt kenyér és két hal. Jézus mégis azt mondta nekik, hogy ők adjanak a sokaságnak enni. Lehetetlent kér az ÚR? Csak addig tűnik annak, míg hittel el nem kezdik szétosztani. Megsokasodott az a kevés élelem, elegendő lett. Van-e erőnk arra, hogy munkálkodjunk a lehetetlenség határvonalán? Egész nap ezt tesszük? Nem csak erő, hanem hit is kell hozzá, amelyet megad az ÚR azoknak, akik kérik.

Fohász: Uram, növeld a hitemet, hogy általad még hasznosabbnak érezhessem magam. Ámen.

 

Pillanat 2012.december – karácsony

            „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” Lk.2,10-11

            Az angyalok így szóltak az első karácsony éjjelén azokhoz a pásztorokhoz, akik megrettenve figyelték a nagy fényességet a pusztában. Olyanok vagyunk mi is sokszor, mintha sötét, sivár pusztában lennénk. Milyen jó, hogy vannak ünnepek, melyek nagy fényességgel beleragyognak a szürke hétköznapokba.

          Az Úr Jézus Krisztus a reménytelenségtől és félelmektől megszabadítani jött el az első karácsonykor, mert tudja, hogy mindenkinek szüksége van útmutató, békességet és bölcsességet adó segítségére.

Fohász: Urunk, ragyogj be életünkbe szeretettel és kegyelemmel! Ámen.

 

 

PILLANAT - 2013. január

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak!” (Ézsaiás 41,10)

„Már hogy a csudába ne félnék, hiszen ebben az évben sem lesz könnyebb az életemben semmi! Annyi rossz dolog történt a múlt évben, biztosan most is így lesz…” mondjuk azonnal. Pedig Isten azt mondja, hogy ne félj! Nem azt mondja, hogy nem ér téged baj idén, minden könnyen megy majd, mert én élek helyetted, hanem ezt mondja: ’Nem hagylak el, segítek neked, ha engeded, hogy benned éljek és te élsz velem, kéred az erőmet, áldásomat. Megerősítelek, támogatlak, hogy ne roskadj össze a terhek alatt.’

Fohász: Uram, támogass engem, hogy Veled én is győzhessek félelmeim felett! Ámen.