Bibliát a kórházakba

 

Bibliát a kórházakba

A reformáció elindulásának 500. évfordulója alkalmából a Csongrádi Református Egyházmegye területén található szociális és egészségügyi intézmények között került kiosztásra - a megigényelt támogatási forrásból (REB-17-PROG-0139  pályázat) beszerzett - ötszáz darab teljes revideált új fordítású Biblia.

Matosné Bokor Anikó kórházlelkész ötlete volt, -  amit minden egészségügyi intézmény vezetője is témogatott -, hogy a beteg, testében-lelkében legyengült embernek nagy szüksége van arra, hogy lelkében támogatást kapjon, erősödjön hite, bizalma, reménysége, melynek egyértelmű forrása a Biblia, mint Isten szava.

A négy Biblia-átadásra meghívásra kerültek a település protestáns felekezeteinek képviselői, akik részt vettek az egészségügyi dolgozókkal együtt az átadó ünnepségeken. A Bibliákban sorszámozott címkék találhatóak, mely igazolja a Bibliák egyediségét, valamint azt, hogy milyen alkalomból, milyen támogatási forrásból és melyik intézmény kapja a szent könyvet. Ezen kívül a Bibliákba nemzeti színű szalagok kerültek jelzőként, amelyekre református Nőszövetségi tagok hímezték be a jeles évszámokat: 1517-2017.

Az átadó ünnepségeken a protestáns felekezetek egyes képviselői bemutatkoztak, és felolvastak egy-egy részt az átadásra kerülő Bibliák egyikéből. Egyik alkalommal kapcsolatot is kialakítottak a helyi pásztorok az intézmény vezetőjével a későbbi lelki jellegű segítségnyújtás lehetősége érdekében.

Átadásra került sor Hódmezővásárhelyen 2017. október 10-én a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ intézményei számára, 2017. október 25-én Makón, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ intézményei számára, Szentesen 2017. október 31-én a Dr. Bugyi István Kórház számára, valamint 2017. december 14-én a Szegedi SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ szervezeti egységei számára.

A projekt jelentősége abban van, hogy egy fontos tapasztalati felismerés eredményét sikerült kiterjeszteni ez által. Matosné Bokor Anikó kórházlelkész a hét esztendős Szegeden végzett református kórházlelkészi szolgálata során felismerte a Biblia olvasásának jelentőségét a beteg emberek körében, lehetett beteg gyermek, szülő, ifjú, felnőtt vagy idős. Testi értelemben vett kiszolgáltatottságában, meggyengülésében sokan elfogadták és kérték a lelkigondozást, és jól esett, ha volt a Bibliának akár csak egy része, amelyet megkaphattak a betegek, vagy hozzátartozóik, további olvasásra, lelki megerősödésre. A lelki segítség tudományosan bizonyítottan hozzájárul jótékony hatásával a gyógyuláshoz, testi felerősödéshez.

Az orvostan-hallgatók is belátják, hogy a kórházban helye van a Bibliának és a lelkésznek. Az egyes intézmények a kapott Bibliákat a nővérpultok közelében helyezik el az adott kórházi, intézeti osztályon, és a hirdetőn megtalálható a kiírás, mely hirdeti, hogy Bibliát lehet kölcsönözni az intézménytől. Az igények felmérésénél könnyen gazdára talált az ötszáz Biblia, érkezett is visszajelzés arról, hogy valaki elfogadta már a lehetőséget és rendkívül építő volt a nehéz testi körülmények között a felszabadító, lelkileg megerősítő szavakat olvasni a Bibliából. A jövőben is lesz rá mód, hogy lelkipásztori és intézményi összefogással a Bibliák eljussanak aktuálisan oda, ahol a legnagyobb szükség van a lelki megerősítésre. Ezek alkalomszerű megnyilvánulások, ám az egészségügyi intézményekben ez a jelleg egyértelműen hozzá tartozik a működéshez, a mindennapokhoz.

Az egyes intézményekkel való kommunikálásban felmerült nehézségek miatt (az egyes intézmények vezetősége a rendkívül sűrű és leterhelt munkavégzés miatt nem tudott kellő figyelemmel lenni a projekt lebonyolítása felé, hogy egy időpontot biztosítsanak az átadás számára) az átadó alkalmak szervezését nem sikerült megfelelően előkészíteni, volt olyan esemény, amelynek megszervezésére összesen másfél nap állt rendelkezésre, ami rendkívül kevés a vendégek hívása és időbeli egyeztetés miatt. Ezért a tervezetthez képest némiképp kevesebben tudtak jelen lenni az átadásokon, de a protestáns felekezeteket minden ünnepélyen képviselte egy-két, olykor több személy.