2021.

2021. január 1. Újév - Lovász Adrienn
2021.01.02
Textus: Zsolt 5, 9
Lekció: 5. Zsoltár válogatott versei

Ünneplő Gyülekezet, Szeretett Testvéreim!

Mi emberek szeretjük a biztosat, az állandót, és ahogy történik egy kis változás, vagy jön valami új, az bizonytalansággal, és félelemmel tölt el minket. Ilyen bizonytalanság lett úrrá az egész világon, amikor egy vírus indult útjára, és sok ember életét követelte…

A mai nappal ismét kezdődik valami új. Új év - mindenképpen. Új lelkület és hozzáállás – talán. Új lehetőségek, új kihívások – biztosan.

Van bennünk félelem az új évtől? Van bennünk aggódás egészségünket tekintve, kapcsolati szinten vagy anyagi téren? Talán igen. Mit lehetne mondani ebben a helyzetben? Lehetne valamivel bíztatni mindenkit? Emberi szóval biztos nem. Azért, mert az emberi szó nem csalhatatlan. Az emberi szó van, mikor őszinte, de van, mikor hazudik. És tegyük azt is hozzá, hogy mi, emberek nem tudjuk biztosan állítani, hogy minden szép és jó lesz az előttünk álló évben.

Van azonban Valaki, aki „tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13, 8). Van Valaki, akinek „Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait”. (Zsid 4, 12). Ez a Valaki a Szentháromság Isten, akinek ígéreteiben, jelenlétében és soha el nem múló szeretetében biztosak lehetünk.

Olyan jó, hogy abban a világban, amiben semmi sem biztos és szinte minden aggódással tölt el minket, mégis van Valaki, akiben bízhatunk, és megfáradt lelkünket megpihentethetjük két áldott kezében!

Úgy kezdődik mai Igénk: „Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat! Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom!” (Zsolt 5, 2-3). A Zsoltáros megszólítja a Teremtő, Gondviselő és Szabadító Istent! „Figyelj, Uram!”

A mi új évi elvárásaink, félelmeink és reménységünk tudatában a legjobb, amit tehetünk az, hogy Istent szólítjuk meg! Megszólítjuk Őt: „Figyelj, Uram!”

Az ember tragédiája sokszor az, hogy ki akarjuk hagyni az életünkből Istent. Azért, mert ’mi jobban tudjuk’. Vagy mert ’mi tudjuk csak, hogy hogyan akarjuk alakítani életünk folyását’.

Így is lehet. És úgy is, ha a 2021-es évben ismét megszólítjuk Istent, és azért könyörgünk Hozzá: „Figyelj beszédemre, Uram”!

Szólítsuk meg azt az Istent, aki születésünk napján életre hívott minket; aki Fiában az első karácsonykor közel hajolt hozzánk; aki Jézus Krisztusban az első húsvét alkalmával, vérével tisztított meg minket bűneinktől; aki az első pünkösd óta Szentlelkével vezet minket és terelget az örökkévalóság felé, hogy majd, ha eljön az idő, újra életre, örök életre hívjon minket!

Szeretett Testvéreim! Nem véletlenül írja a Zsoltáros: „Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a gonosz. Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz minden gonosztevőt.” (Zsolt 5, 5-6).

Tudjuk jól, hogy oly sok bűnünk van. Oly sokszor okoztunk csalódást annak az Istennek, aki irgalmával ránk tekintett! Hiszen körül vesz minket a Kísértő. Átéltük ezt 2020-ban is, előtte is, és sajnos azt kell mondanunk, az ördög nem alszik majd 2021-ben sem, mégis legyen ez előttünk, hogy bár bűneink, vétkeink terhe húz minket, mégsem vagyunk elveszettek Jézus Krisztus által!

Isten valóban nem lel örömet a bűnünkben, mégis tartsuk azt szemünk előtt az új évben is, hogy Ő soha nem úgy néz ránk, mint akik hiába élnek, és akik szégyent hoznak az Ő háromszor szent nevére!

Ismét egy új év küszöbén állunk, hát legyen ez az újévi felajánlás olyan, hogy bár eredendően bűnösek vagyunk, mégis Krisztus által megváltott emberek, akikre az Atya szeretettel néz!

Nem hiába volt az első karácsony ünnepe; nem véletlenül történt az első húsvét! Mindez azért, mert szükség volt arra a Személyre, aki segít nekünk az Éden-kerti zűrzavarból Golgotai rendet tenni!

Kedves Testvérek! Sok félelmünk van és túl sok minden felől aggodalmaskodunk, mégis próbáljuk mindezeket letenni annak az Istennek a kezébe, Aki már oly sokat tett értünk!

Mai Igénk mondja: „Vezess, Uram, igazságodban, mert ellenségeim vannak, egyengesd előttem az utat!” (Zsolt 5, 9).

Valóban, oly sok ellenségünk van! Oly sok a kísértés, és a tőlünk független történések, melyek el akarnak szakítani a Mindenható Istentől!

Nem véletlenül figyelünk az Úr Igéjére az új év első napján. Akarjuk, hogy Isten szerves része legyen továbbra is az életünknek! Akarjuk, hogy életünk ne a bizonytalan jövőbe, hanem a biztos irány felé, a mennyek országa felé tartson!

Küzdjünk azért, hogy ez a gonosz erő, amit minden áldott nap érzünk betegségekben, anyagi problémákon; szeretteinkkel való konfliktusban és félelmeinkben, megszűnjön, és a helyét az őszinte hit és reménység uralják, hiszen keresztyén emberek lévén nincs más reménységünk a jövőre nézve, csak Jézus Krisztus! Akarjunk Vele kapcsolatban lenni nap mint nap és fohászkodjunk együtt azért, hogy „egyengesd előttem az utat”

Kedves Testvérek! Nagy szükségünk van arra, hogy Ő egyengesse előttünk az utat! Miért? Azért, mert mi képtelenek vagyunk átlátni életünk alakulását. Képtelenek vagyunk arra, hogy meglássuk, mi lesz a következménye egy-egy döntésünknek a jövőben! Oly elveszettek vagyunk az Éden-kerti bűnbeesés óta, hogy szükség van Valakire, Aki egyengeti előttünk az utat!

Igénk úgy folytatódik: „Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké ujjonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet.” (Zsolt 5, 12).

Az Ige kapcsán, eszembe jutott Ábrahám, Mózes, Ézsaiás, Jeremiás és még sorolhatnám a neveket! Mindegyikük más helyzetben; más korban és más adottságokkal rendelkeztek, mégis boldogok voltak, mert Isten feltétel nélküli szeretetéről és az Ő igaz ígéreteiről prófétálhattak népüknek!

Talán már mi is voltunk ilyen helyzetben. Akkor, amikor határtalan örömünkben vagy mély gyászunkban, szomorúságunkban Istenhez fordultunk, valóságosan átélhettük, hogy oltalmaz az Isten!            Örülhettünk annak, hogy Vele kapcsolatba kerülhettünk! Örülhettünk annak, hogy vidámságunk nem reked meg embereknél, hanem hálát adhatunk érte a Mindenható Istennek is! 

Hálásak lehetünk annak az Istennek, aki utánunk nyúlt, és küzdött azért, hogy ne bűneinkben semmisüljünk meg!

Kedves Testvérek! Ennek az Istennek így is kellünk! Így is minket akar: hogy megbántottuk; sokszor meggyaláztuk; megszomorítottuk… Azért, mert szeret minket!

Nos, ehhez az Istenhez szól, lelke mélyéből a Zsoltáros: „Vezess, Uram, igazságodban, mert ellenségeim vannak, egyengesd előttem az utat!” (Zsolt 5, 9). Ő már tudja, hogy fohászkodása nem hiábavaló! Ő már érzi, hogy ez az Úr, átlát a bűnökön és álnok dolgokon! A Zsoltáros megalázza magát, és őszinte szívvel fohászkodik: „egyengesd előttem az utat!”

Szeretett Testvéreim! Legyen ez az Isten egészen közel hozzánk, 2021-ben is! Legyen Ő az, Akivel vigasztalódunk; akivel örömünkben osztozunk, és tudjuk hittel mondani az új évben is: „egyengesd előttem az utat!”

Isten adjon mindezekhez erőt, hitet és alázatot, hogy Őelőtte megalázkodhassunk, és valódi vággyal kérhessük: Te „egyengesd előttem az utat!”. Így legyen az Úr jelenlétében eltöltött, áldott új évünk! Ámen.  

Lovász Adrienn

 

vissza