2016.

2016. január 1. Újév - Szappanos Kitti
2016.01.02
Lekció: 1Kor 1, 18-25-ből.
Textus:Róm 1, 16-17

Kedves Testvérek!

 

Az újév napján hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy tiszta lappal indítjuk az életünket. Tiszta lappal indítunk, új esélyt kaptunk, most végre igazán megváltoztathatjuk mindazt, amire a napokban visszatekintve megbánással voltunk. Van, aki fogyókúrába kezdene, van, aki sportolni igyekezne, van, aki több minőségi szabadidőt tervezne, van, aki megállapodni szeretne.

Akár hogy is, bennünk van a vágy, hogy jobbítsunk életünkön, jobbítsunk magunkon.

Ehhez kapcsolódik a nemrég felolvasott mindkét igeszakasz. Mert meg lehet jobbítani az életvitelünket, lehet erősíteni állóképességünket, lehet edzeni az akaraterőnket, sőt még a műveltségünket és a látókörünket is szélesíthetjük. De mindezek az Isten bölcsességéhez képest, labdába sem rúghatnak. Viszont mi mind kérhetjük, és kaphatunk az Ő bölcsességéből.

Tudom, hogy azok, akik nem sajnálták az időt és a fáradtságot, hogy eljöjjenek ide ebben a szokatlan órában, azok ismerik az igét, hogy „tetszett az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket”.

Kedves Testvérek!

Azt mondja a népi hagyomány, hogy amit újév napján csinál az ember, azt fogja egész életében. Én nem vagyok babonás, nem gondolom, hogy hitelt érdemelne az ilyesfajta népszokás, mindazonáltal mégis elgondolkodtat. Mit is csinál az ember az év első napján. Nem tévedek szerintem sokat, ha a fiatalságot párnáik közt látják lelki szemeim, ha nem éppen még a táncparketten. Vannak olyanok is, akiknek ez a nap a pihenésről, lazulásról szól. Vannak, akik takarítanak, vagy épp gondosan ügyelnek, hogy minden babonás szokást megtartsanak. Megnéztem az interneten, rettentő sok babona kötődik ehhez a naphoz. Van, aki szabadsága utolsó napjait arra használja, hogy a családjával lehessen. Mindenki azt teszi, ami számára fontos. És itt van a kulcsfogalom. Mi fontos az életedben? Mi az, ami képvisel annyi értéket a szemedben, hogy akár fogadalom, akár időtöltés szempontjából az új, még érintetlen év kezdetére felhozd?

Ti, kedves Testvérek, már megadtátok a választ. Eljöttetek, hogy Isten színe előtt indítsátok el ezt az évet. Hogy a Ti mennyei Atyátok áldása rajta legyen minden további cselekedeteteken. És ez több mint bármilyen babona, népszokás, vagy éppen évszázados családi hagyomány. Eljöttetek, hogy Isten az igehirdetés bolondsága által valami olyan dolgot ajándékozzon nektek, ami nagyobb, mint az emberek bölcsessége. Mégpedig a hitet, ami hallásból van, és amely által az igaz ember élhet.

Ez az, amit az Úr minden embernek elkészített, és amely felől minden ember biztos lehet. Isten az Ő véghetetlen gondviselésével mindenkor, az év minden egyes napján velünk van.

Miért is olyan nagy vigasztalás ez nekünk a mai napon?

Sok minden áll mögöttünk. Az év végi visszatekintésekben láthattunk, világszerte milyen katasztrófák, természeti, vagy ember által kreált csapások, a történelmet befolyásoló események történtek.

Ismerhetünk különféle jóslatokat, horoszkópokat, csillagjóslásokat arra vonatkozóan, hogy mi következik ránk a következő évben.

Ugyanakkor ezeknek eredete, hitelessége erősen megkérdőjelezhető.

Emellett persze józan emberi ésszel is belátható, hogy meglehetősen nehéz, zaklatott év áll előttünk.

Egy valamiben azonban biztosak lehetünk. A mi mennyei Atyánk nem távozik el mellőlünk. És bár a világ szemében lehetséges, hogy megütközést kelt majd a mi hitünk, mégis biztosak lehetünk benne, hogy a mi hitünk, és a mi meggyőződésünk az Isten ereje és az Isten bölcsessége, mely nagyobb minden emberi mesterkedésnél.

És legyen bármily hatalmas az emberek gonoszsága a földön, hitünkben kitartva, imáságban buzgólkodva nem lehetséges olyan helyzet, amikor ne lehetnénk biztosak benne, hogy bár az ember rosszat tervez, de Isten jóra ne fordítaná azt.

 

Amit az év első napján teszel, azt fogod tenni egész évben. Kedves Testvérek! Mint mondtam, nem vagyok babonás ember. Mégis azt ajánlom a kedves Testvéreknek, hogy ezt a mai igét fogadjuk meg egész évre. Jól tudjuk, az első reformátor, Luther számár mai igénk különösen is kedves volt. „Az igaz ember pedig hitből fog élni”. Nem babonákból, nem emberi mesterkedésekből, nem kegyes képmutatásból, hanem hitből. Tiszta, igaz, hűséges hitből. Egyszerű, és mégis sokkal hatalmasabb ez mindennél, amit az ember el tud képzelni. Ha hitből élsz, akkor az életed nem lesz reménytelen. Ha hitből élsz, mindig lesz kire számíts. Ha hitből élsz, mindig találsz olyan feladatot, amivel másokon segítesz. Ha hitből élsz, közösséget is találhatsz. Ha hitből élsz, a legnehezebb helyzeteket is át tudod vészelni. Ha hitből élsz, életet nyersz.

Éljünk hitből az év minden napján, és akkor biztosak lehetünk benne, hogy a jobbik rész választottuk, és mindent megkapunk a mi Atyánktól, ingyen, kegyelemből, hit által.

Befejezésként figyeljünk Reményik Sándor versére, a címe: Kegyelem

 

Először sírsz.

Azután átkozódsz.

Aztán imádkozol.

Aztán megfeszíted

Körömszakadtig maradék-erőd.

Akarsz, eget ostromló akarattal –

S a lehetetlenség konok falán

Zúzod véresre koponyád.

Azután elalélsz.

S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.

Utoljára is tompa kábulattal,

Szótalanul, gondolattalanul

Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:

A bűn, a betegség, a nyomorúság,

A mindennapi szörnyű szürkeség

Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor – magától – megnyílik az ég,

Mely nem tárult ki átokra, imára,

Erő, akarat, kétségbeesés,

Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.

 

Akkor megnyílik magától az ég,

S egy pici csillag sétál szembe véled,

S olyan közel jön, szépen mosolyogva,

Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

 

Akkor – magától – szűnik a vihar,

Akkor – magától – minden elcsitul,

Akkor – magától – éled a remény.

Álomfáidnak minden aranyágán

Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

 

Ez a magától: ez a Kegyelem.

Ámen.

 

Imádkozzunk:

Kegyelmes Istenünk, Mindenható Úr! Áldunk és magasztalunk azért a szeretetért és kegyelemért, amit kinyilvánítasz felénk életünk minden napján. Köszönjük, hogy soha nem hagysz minket magunkra. Megvalljuk Neked Urunk, hogy olykor a környezetünkben zajló események megrémítenek bennünket, elgondolkodtatna, esetenként kétségbe is ejtenek. Tudjuk Urunk, hogy Te nem hagyod szeretteid magukra, mégis kérünk, erősítsd a mi hitünket.

Erősíts bennünket, hogy Melletted döntve reményteljes életet élhessünk, Veled karöltve biztonságos ösvényen járhassunk, utánad menve a jó úton járhassunk.

Áldd meg Urunk az előttünk álló esztendőt. Add, hogy minél több emberhez juthasson el a Te örömüzeneted. Áldd meg gyülekezetünket, hogy épülhessen, gyarapodhasson a hozzád térőkkel. Áldd meg református egyházunkat, hogy vezetői bölcsességgel álljanak a világ előtt, hirdetve a soha el nem múlót. Áldd meg a világ keresztényeit. Add, hogy az üldözések csillapodjanak, hogy az illegalitásból megszabaduljanak, hogy a hozzád térők száma gyarapodjon.

Kérünk Urunk, áldd meg teremtett világodat. Hogy arról az úrtól, melyen most rajta van, letérjen. Hogy a békétlenség, környezetszennyezés és világméretű szegénység helyett valódi teremtettségét betölthesse.

Az érettünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen

Szappanos Kitti

 

vissza