2016.

2016. december 24. Szenteste - Matosné Bokor Anikó
2016.12.24
Textus: Lukács 2,10-14.

Kedves Ünneplő Testvéreim!

Ilyenkor, karácsony közeledtével minden film és rajzfilm a televízióban, a műsorok a rádióban, a boltok kínálata, minden azt szeretné megmutatni nekünk, hogy mi hogyan ünnepeljük a karácsonyt. Meg akarják értetni velünk, hogy nem vagyunk elég jók, ha az ajándékaink értéke nem éri el egy havi fizetésünket. Minden arra akar mutatni ebben a világban, hogy a karácsony csak az ajándékozásról szól. Mit mondjunk erre mi, keresztyén hívő emberek? Tiltakozzunk? Azt is lehet, de akkor dac és ellenkezés töltené el a szívünket, ami nem krisztusi. Nagyon jó, hogy karácsonykor megajándékozzuk egymást, hiszen igazán jó adni, de jó kapni is. A gyermekek talán levelet írnak az angyaloknak, vagy Jézusuknak, hogy mit szeretnének kapni. Wass Albert összegyűjtött sok ilyen kis levelet, amit erdélyi kisgyermekek írtak a múlt században a Jézuskának. Egyet hallgassanak meg a Testvérek:

Kedves Angyalka!

Közeledik a karácsony. Nagy örömmel és gonddal kezdek a levélíráshoz. Egy kéréssel fordulok Tehozzád.

Nagyon szépen megkérlek, jó Angyalka, hogy ha teheted, légy szíves, hozz nekem egy pár bakancsot. Mert kilenc kilométert teszek meg mindennap, és télen a félcipőben, mikor nagy a hó, rossz. Ha pedig nem lehet, egy Bibliát, mert azt is szeretnék, csak a bakancs mégis jobban kell. Ezért ne haragudjál. Nagyon örvendenék, ha megkapnám valamelyiket. Ha ezt nem lehet, akkor amit te akarsz. Bezárom levelem hálás köszönettel: V. Piroska.

Nekünk milyen kéréseink vannak? Nem egészen ilyenek, igaz? Jó, hogy megajándékozzuk egymást, de igazán akkor lesz jó, ha meglátjuk az ajándékozás okát. Azért ajándékozunk, mert az első karácsonykor Isten is megajándékozott minket. Angyalok hozták a hírt, hogy Földre jött a régen várt messiás, és Istennek kibékülhetünk. Isten olyat ajándékozott, amiből nem volt neki másik. Egyetlen Fia volt, Őt nekünk adta. A karácsony nagy üzenete az, hogy a Hatalmas Isten eljön a mi korlátokkal behatárolt emberi életünkbe azért, hogy mi képesek legyünk erősebben kitartani, jobban élni. Eljött azért, hogy a számunkra legérthetőbb, legbefogadhatóbb módon tudja elmondani nekünk, hogy szeret és jót akar nekünk csak bízzunk végre Őbenne. Elhagyta Isteni nagyságát és magára öltötte a mi emberi kicsinységünket. A Felfoghatatlan felfoghatóvá teszi magát, a végtelenül erős gyengévé teszi magát. Ez a legnagyobb ajándék, és a mi jelképes ajándékaink ennek jegyében kell, hogy átadásra kerüljenek ma este.

A Betlehemben megszületett Úr Jézus az, aki az ünnep központja, nem szabad, hogy ettől a nagyvilág rendezése eltérítsen bennünket, sem az ünnepi lakomával, sem az ajándékokkal, sem a karácsonyfa fényeivel. Ne hagyjuk, hogy kívül maradjon ünneplésünkön a szent, az egyetlen Úr, hanem hívjuk be otthonunkba, hívjuk be szívünkbe! A karácsonyfa előtt állva magasztaljuk Őt, olvassuk el az evangélium elején a születéstörténetet, legyen benne az ünnepben az ünnepelt, hiszen végül is ez az ő születésnapja! Legyen a Vele való közösségben megáldott békés karácsonyunk, ezt a gyülekezet minden tagjának kívánom lelkésztestvéreim nevében! Ámen.

Matosné Bokor Anikó

vissza