2015

2015. április 3. Nagypéntek - Lovász Adrienn
2015.04.04
Lekció: Ézs 53, 2-7
Textus: Lk 22, 39-46

Első nagypéntekre emlékező, szeretett Testvéreim!

Február elején egy ifjúsági konferencián, Nagyváradon vettem részt. A hivatalosabb részek mellett, volt lehetőségünk megtekinteni egy iparművész által előkészített és berendezett kiállítást, mely Krisztus szenvedésének helyszíneit mutatta be. Nem csupán megtekinthettük, de át is élhettük –vagy legalább is megpróbáltuk elképzelni- Krisztus gyötrődéseit, szenvedéseit.

Életem egyik legszebb élménye volt, mert egy másik nézőpontból tudtam „figyelni” az eseményeket. Soha nem fogalmazódott meg bennem, hogy az eseményeket és az emberek reakcióit hogyan élhette meg Jézus…

Hogyan érezhetett virágvasárnap, amikor a sokaság „Hozsannát” zengett Neki úgy, hogy Jézus szívében már látta, hogy pár nap múlva szinte ugyanez a tömeg ordítja, hogy „Feszítsd meg!” Vajon hogyan élte át a lábmosást úgy, hogy Ő ereszkedett térdre és mosta meg bűnös, áruló és tagadó tanítványai lábát? Az utolsó vacsora egy olyan alkalom volt, ahol egyedül Ő és esetleg Júdás tudták, hogy mi is fog valójában történni. És a Gecsemáné kert…

Ezen a kiállításon volt berendezve maga a kert is. Az iparművész által előkészített növényekkel, sziklákkal, apró kövekkel. Sokadmagammal én is leültem a földre, és hallgattam a kiállítást bemutató hölgy szavait. Jézus azt kérte 3 tanítványától, hogy ’Imádkozzanak, hogy kísértésbe ne essenek!’

Eszembe jutott az, hogy mi emberek, amikor szenvedünk testileg vagy lelkileg, fordulhatunk emberekhez: hogy átöleljenek, erősítsenek, tanácsot adjanak, vagy segítséget nyújtsanak; és fordulhatunk fájdalomcsillapítóhoz, mely enyhíti fájdalmainkat, de a Gecsemáné kertjében OTT MARAD JÉZUS EGYEDÜL, és cserbenhagyják tanítványai is! Azt látjuk, hogy a tanítványi körből hármat maga mellett akar tudni, akik a nagy kijelentés tanúi lehetnek, és akik az erősítést jelenthetik számára… Mert Jézus is gyenge, és Neki is szükséges az emberi kézfogás, imádság és elköteleződés!

Hol vannak szerettei? Miért nincsenek mellette lélekben? Hogyan lehet az, hogy magára hagyják Jézust, miközben Ő őrlődik és gyötrődik? Bizonyára mindnyájan tudjuk, mit jelent a magány. Mit jelent az, hogy ’nincs akihez szóljak’! ’Nincs, akivel megosszam gondolataimat! Nincs, akit megölelhetek! Nincs senki, akiben megbízhatnék!’ Emésztő ez az érzés, mert mindez azt jelenti, hogy emberileg elhagyatottak vagyunk, és bizony a reményvesztettség olykor áldozatot követel, akik mi vagyunk! Depresszió, szenvedélybetegségek és kész a

Jézus mire tanít minket? Arra, hogy összekulcsolhatjuk a kezeinket! Nem segít? Mert magad sem hiszel benne! Az imádság nem varázslat és nem mágia! Nem úgy működik, hogy ha pontról pontra betartod az utasításokat, lépéseket, akkor kész is a csoda!

Ha rászánod magad az imádságra, előbb hinned kell, hogy Isten meghallgat téged! Hinned kell, hogy Ő tudja igényeidet és szükségeidet, és függetlenül attól, amit kérsz, Ő a szükségeidet fogja betölteni! Lehet, hogy nem azonnal? Bizony, lehetséges. Mert Isten tudja, mikor ’van itt az idő’!

Gondoljunk arra, hogy bár húsvétkor ünnepeljük megváltásunkat, mégis megváltásunk nem az első húsvétkor, hanem az első karácsonykor kezdődik azzal, hogy az Úr Jézus testté, így emberré lett! A betlehemi bölcsőtől egészen a Golgotáig mennyi év telik el…!

Szeretett Testvérek, a Gecsemáné kertje az utolsó lehetőséget nyújtja, hogy Jézus az ellenség elől kitérjen! A nagy kérdés: szabad-e kitérni vagy maradnia kell?

Olyan sok fontos döntés van az életünkben! Folyamatosan logisztikázunk, hogy ’ha így döntök, ez fog történni; ha amúgy, az lesz a következménye’. Vajon tudhatjuk előre, hogy mi lesz majd döntéseink hozadéka 5 év; 10 év vagy 50 év után? Amit megtanulhatunk Jézustól az az, hogy Ő folyamatosan, míg ebben a földi életben él, kapcsolatban van az Atyával. Ez pedig azt jelenti, hogy egész életében elhordozott támadásokat, fenyegetéseket, kísértéseket, és ezeket csak úgy tudta elhordozni, hogy állhatatosan imádkozott. 

Jézus szenvedései, és ahogy megszólítja az Atyát, egyértelművé teszi, hogy a döntés az Ő kezében van! Szabad-e kitérni vagy maradnia kell?

Márk evangéliuma írja, hogy Jézus „imádkozott, ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra”. (Mk 14, 41). Mit akar ez jelenteni? Azt, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Ezekkel a szavakkal valóságos ember-voltát láthatjuk, miközben gyötrődik, fél, elgyengül, mégis Atyjához imádkozik!

         A kísértés az Istenhez tartozóknak az állapota ebben a világban. Ez a kísértés már Jézus működésének elején jelentkezik, amikor a sátán Jézus 40 napos böjtje végén háromszor megkísérti. Jézus akkor már éhezett, és pontosan ez volt az első megkísértése, hogy a köveket változtassa kenyérré. Mert a sátán Isten ellensége, a testnek gyengesége révén fontos kapcsolópontot talál az emberben és az emberhez!

Tudja jól, hogy mi, mikor vagyunk elgyengülve akár testi, akár lelki értelemben. Tudja, sőt látja, hogy mikor kerülünk távolabb Istentől (elhanyagolva a bibliaolvasást vagy imádkozást)! Tudja, hogy nehéz Isten gyermekének lenni, mert teljes odaadást kíván, így elhalkítja lelkiismeretünk szavát, és felhangosítja a világ hívogatását. Tudja, hogy mi a megfelelő idő a kísértésre!

Érdekes, hogy Krisztus előbb azt kéri, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra, aztán pedig közli 3 elaludt tanítványával: „Elég! Eljött az óra…” (Mk 14, 41). Eszünkbe juthat a kánai menyegző csodája, amikor Jézus Máriának, édesanyjának mondja: „Nem jött még el az én órám.” (Jn 2, 4). Az az óra, melyet az Atya kijelölt tehát a katasztrófát és a beteljesedést egyaránt jelenti!

Sokan nem értik, hogy miért kell az Isten Fiának meghalnia. Sokan azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet ennyire könyörtelen Isten, hogy engedi Krisztus halálát. Amikor már keresztre feszítik, gúnyolják is: „Ha valóban Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!”

Testvéreim! Gondoljunk bele: vajon az volt a nehézség, hogy leszálljon vagy az, hogy fent maradjon?! Aki betegeket gyógyított meg és halottakat támasztott fel a halálból, ne tudott volna leszállni a keresztről?! HA KRISZTUS LESZÁLL A KERESZTRŐL, NEM TÖRTÉNT VOLNA MEG A MI MEGVÁLTÁSUNK!!!

Nyilván, sokakban még mindig az a kérdés mocorog, hogy miért kellett az Isten Fiának meghalnia?! Nos, van egy tény, amit MINDEN KERESZTYÉN EMBERNEK EL KELL FOGADNIA: Isten mindenkitől új, tiszta életet kér! Az Éden kertjében lévő emberpár még tiszta, ahogy egész környezetük még bűn nélküli. De az első adandó alkalommal megjelenik a sátán kígyó formájában, és hazugságaival álltatja őket. Ahogy belép a bűn az életbe, szükség van Valakire, aki a büntetést magára vállalja!

Az ember a sátáné marad, ha Jézus nem hal meg, mert csak halála képes az embert Isten gyermekévé tenni és az embert rávenni, hogy életét engedje ki a kezéből, sőt, adja át Jézusnak. Jézus halála az embert örökre Isten tulajdonává teszi, és így a feltámadás által az isteni élet részesévé lehet! Minden nagypénteki esemény a kísértés tárgya, mert ez Jézus életébe kerül.

Szeretett Testvéreim! Rá kell ébrednünk, hogy ahogy a 3 tanítvány nem tudott virrasztani és imádkozni Jézussal/Jézusért, úgy semmi hatalmuk nem lett volna sem a fárasztó éjszakával, sem a halállal, sem a sátánnal szemben!

Ez a küzdelem Jézus győzelmével végződik, és így üdvösségünk, örök életünk ajtaja kinyílt, azonban Jézus küzdelmét csak életünk odaadásával találhatjuk meg!

Fontos tehát keresztyén létünkben, hogy háttérbe szorítsuk „egónkat”, és minden hatalmat átengedve Istennek, engedelmeskedjünk Neki, hogy végül elnyerjük bűneink bocsánatát, és az örök életet!

Krisztus önmagát áldozta ÉRTÜNK! Ha Isten útját választjuk mi is, az önfeláldozást követel: a saját életünk feláldozását abban a biztos reményben, hogy örök békességünk, boldogságunk és tiszta életünk lesz, mert Krisztus elhozta számunkra is mindezeket!

Ez a te döntésedet! Mit jelent neked, személyesen a nagypéntek? Átérzed-e, hogy minden arcul csapás, köpködés, korbácsolás ÉRTED történt? Gyászolj és szomorkodj azért, hogy Krisztus a legtöbb fájdalmat hordozta bűneidért, de örülj, és adj hálát azért, mert MELLETTED, sőt JAVADRA döntött: hisz téged is üdvözíteni akar!

Ezen az istentiszteleten: szabad-e kitérned vagy maradnod kell?! Csak te tudhatod! Krisztus már döntött! Ő ennyire szeret téged! Övé legyen minden dicsőség, tisztelet és hatalom ezért a ki nem fejezhető, feltétel nélküli szeretetéért! Ámen!

Lovász Adrienn

vissza