2014.

2014. december 25. Karácsony I. napja - Juhász András
2014.12.26
Textus: János 1:14.

A körülöttünk lévő világban az értékek teljes változásának lehetünk tanúi. Amely dolgok évszázadokon át értéket jelentettek egy-egy ember, család életében, azok eltűnni látszanak, és helyükre félelmetes, vagy eddig egyszerűen csak értéktelen dolgok kerülnek. A karácsony ünnepével kapcsolatban is valami ilyennek lehetünk tanúi. Megrökönyödve hallottam egy kereskedelmi rádió műsorában régebben,  hogy magukat az „idei karácsony hivatalos rádiójának” tartják. Érthetetlen, kusza az amit e mondat üzen, de benne van az, amit közvetíteni akar: a karácsony üzletté vált.

Vagy így éled meg a karácsonyt a világ szerint, vagy nincs is karácsonyod. Míg a ’80-as években a „nincs karácsony Corvin nélkül” jelszavától volt hangos a média, ma ugyanezt halljuk, csak nevesítetlenül. Nincs karácsony bevásárlás nélkül. Behelyettesíthetjük a ’80-as évek jelszavát, a bevásárlás és fogyasztás istenének mai szentélyeire: nincs karácsony Spar, Tesco, Auchan vagy Metró, de ne maradjanak ki a magyar üzletláncok sem: CBA vagy Coop nélkül. Sajnálatos módon éppen ezért a karácsony sok embertársunk számára a tárgyakban testet öltött szeretet ünnepévé lett, mégpedig kizárólagosan. Nem tudnak másra gondolni, csak hogy kit-mivel ajándékozzanak meg, és természetesen őket mivel fogják megajándékozni. Ez, gyermekeknél még egy bizonyos életkor alatt érthető, de felnőtteknél? Abba pedig belegondoltunk egyáltalán, hogy kinek a születésnapját ünnepeljük? A hittanosok mindig megdöbbennek, amikor erről beszélünk, hiszen Jézus születésnapján az emberek kapnak ajándékot, hinni szeretném, hogy keresztyén családokban azért, hogy Isten kimondhatatlan ajándékára - Jézusra emlékezzünk, valamint azért, hogy a másik ember irányába megmutassunk valamit abból a szeretetből, amit Istentől kaptunk.

Ezzel szemben a Szentírás azt mondja a karácsony értelméről: „Az ige testté lett!”. Mit jelent ez a különös mondat, amellyel oly sokan nem tudnak mit kezdeni? Mit jelent ez a különösnek ható mondat, amellyel János evangélista fogalmazza meg a karácsony lényegét? Próbáljuk szavakra szétbontani, és úgy értelmezni.

Az Ige nem más, mint Isten hozzánk szóló beszéde. Ha azonban az ószövetségi szóra (dábár) tekintünk, akkor ennél többet is láthatunk: tett és szó tökéletes egysége. Cselekedet és beszéd egyszerre. Úgy, ahogy a teremtés leírásában látjuk: Isten szólt és lett. Teljes összhangban van Istennél a szó és a tett, nem válik úgy szét, ahogy sajnálatosan gyarló életünkben oly gyakran megtörténik ez. 

Az első karácsonykor mindez Jézusban testet öltött. Emberré lett. Magára vette az emberlét minden kínját, gyötrelmét és szépségét, megalázta magát, ahogy a Krisztus-himnusz mondja: szolgai formát vett fel. Ezáltal Isten cselekedett velünk, és értünk. 

Ma talán így lehet ezt a különös mondatot visszaadni: az Isten hozzánk szóló szava és értünk való cselekedete kézzelfogható valósággá vált egy emberben, az emberré lett Jézus Krisztusban.

Ugyanazt az egységet láthatjuk Jézus földi életében is a cselekedet és szó egységében: Úgy, ahogy Jézus sok csodálatos történetében felfedezhetjük: Jézus szólt, és Lázár feltámadt, Jézus szólt, és a vak látó lett. Jézus szólt, és a 10 leprás azonnal meggyógyult. Jézus szólt, és a bűnök megbocsáttattak.

Milyen üzenetet hordoz ez számunkra? Nem többet és nem kevesebbet, mint hogy a karácsony egy személy ünnepe, Jézus Krisztus ünnepe, a tárgyiasult és csak kézzel megfogható ajándékok karácsonya ellenében.

Állítsuk e kettősséget párhuzamba egymással, és látni fogjuk a különbségeket az igazi karácsony és a fogyasztói társadalom hamis karácsonya közt.

- A tárgyak élettelenek. A tárgyakat megunjuk, elvesztjük, értéktelenné válnak számunkra egy idő után. Ezzel szemben Jézus egy élő személy, aki tegnap, és ma és mindörökké ugyanaz, tehát értéke változatlan, állandó.

- A tárgyakhoz, mégha oly drágák is, nem fordulhatsz segítségül, míg Jézusnak már a neve is szabadítást ígér. Ő maga a szabadító, aki minden veszedelemből kivonhat bennünket.

- A tárgyak nem szeretnek, nem oldják fel magányodat, míg Jézus akkor is melletted van, ha „nincs embered”.

- A tárgyakat ingyen nem kaphatod meg. Pénzt kell érte adnod neked, vagy másoknak, de mindenképpen fizetni kell értük. Jézus ezzel szemben ingyen jön, csak a te hívásodra vár. Arra vár, hogy hozzá fordulj, és legnagyobb ajándékát a kegyelmet neked adhassa.

-  A tárgyakat nem vihetjük magunkkal akkor, amikor majd azon az úton, amelyen mindenki, aki született el kell majd menjünk. Jézus azonban velünk jön ezen a nagyon nehéz úton is…

Láthatjuk tehát e teljesség igénye nélküli felsorolásból is, hogy mekkora különbség van a karácsony igazi értelme, és a fogyasztói társadalom által generált hamis karácsonyok közt.

Jó, ha Isten igéje most tükröt állít elénk, és láthatjuk benne eddigi és mostani karácsonyainkat. Vajon nekünk miről szól a karácsony? A tárgyak ünnepe számunkra, az ajándékozás alkalma, vagy egy személy, az emberré lett Jézus Krisztus születésének ünnepe?

Ha úgy érezzük, hogy eddigi karácsonyaink az ajándékozásról szóltak, ha Jézusnak csak a szép megszokások szintjén jutott hely életünkben, akkor még nem késő változtatni ezen. Mert, ahogy a régi mondás tartja: „Jézus ezerszer is megszülethet Betlehemben, de ha nem születik meg szívedben, akkor nincs karácsonyod!”

Vagy, ahogy egy nagyon aranyos angol nyelvű reklám figyelmeztet: nincs karácsony Krisztus nélkül, ott a szójáték a Christmas és a Christ – Krisztus szó kerül egymás mellé. Addig tehát nem lesz igazi-valódi karácsonyod, amíg nem Jézust, az Isten ajándékozó szeretetét jelenti számodra ez az ünnep. Vele, az Ő jelenlétében azonban minden megváltozhat:

Vele lehet akkor is igazi karácsonyod, ha anyagi körülményeid nem jók, ha inkább gondot okoz az ajándékozás, mint örömet, mert azt úgysem tudod megvenni amit igazán szeretnél a te szerettednek adni.

Így lehet igazi karácsonyod betegség, erőtlenség közt is, egyedül is, háttérbe szorítottan is.

Adja meg nekünk Isten azt, hogy e karácsony úgy teljék számunkra el, hogy az előtte kedves, igazi ünnep legyen. Ámen

Juhász András

vissza