Hírek

A csoportnevek alatt találhatók a csoportokat érintő események.
 

Hírek csoportonként
Bárány csoport Szivárvány csoport Halacska csoport Virág csoport

 

Tisztelt Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy 2020. július 1-től az óvodai étkeztetés térítési díjai az alábbiak szerint változnak:

ZSOLI-TÁR 2012 KFT. NAGYI KIFŐZDE:

Régi ár:          500.- Ft.                Új ár:            580.- Ft.    

 Tízórai: 140.-Ft,

 Ebéd: 300.- Ft,

 Uzsonna: 140.- Ft

SPECIÁLIS ÉTELEK KONYHÁJA:

(Diétás tízórai, ebéd, uzsonna, csak szakorvosi rendelvényre.)

Régi ár:          900.- Ft.                 Új ár:           1050.- Ft.

 

A térítési díjak megállapításánál a szállítók által megadott bruttó nyersanyag árak az irányadók.

                                            Tisztelettel:

Szeged, 2020. június 11.                      Szabó Zoltán György

                                                           óvodavezető

 

 

Kedves Szülők!

 

Ezúton értesítem Önöket, hogy óvodánk 2020. augusztus 3-tól augusztus 16-ig zárva tart.

A járványügyi veszélyhelyzet idején kelt jogszabály által engedélyezett két hét szünetet azért vagyunk kénytelenek igénybe venni, mert igen komoly felújítási munkálatok valósulnak meg részben ez idő alatt az intézményben. Remélhetőleg a tető teljes felújítása és az alagsori teljes légcserét biztosító berendezés beszerelése megtörténik a nyár folyamán.

Tudom, hogy a veszélyhelyzet következtében a tisztelt szülők szabadságolása sem megszokottak szerint zajlott, da arra szeretném kérni Önöket, hogy csak indokolt esetben igényeljék a nyári óvodai ellátást. A szomszéd épület bontása, a tető felújítsa miatti elkerítések igen lecsökkentik a rendelkezésre álló udvarrész területét, ami alapesetben az óvodai nyári élet fő színhelye.

A munkaszervezés, dolgozóink beosztása miatt kérem Önöket, hogy a már lassan megszokott módon, 2020. június 12-ig jelezzék számunkra, hogy a 2020. június 15. és augusztus 30. közötti időszakban gyermekük melyik napokon igényel óvodai ellátást. Aki a megadott határidőig nem jelentkezik, automatikusan kihúzásra kerül.

KIZÁRÓLAGOS jelentkezési csatorna a szabozoltangyorgy@gmail.com e-mail cím.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy 2020. augusztus 31-én hétfőn évnyitó értekezlet miatt nevelés nélküli munkanapot tartunk.

Kérem fentebb leírtak szíves tudomásul vételét, a nyárra jó pihenést kívánva:

Szabó Zoltán György

óvodavezető

Szeged, 2020. május 28.

 

ÓVODA ELŐTTI PARKOLÁSI RENDSZER

Az óvoda előtti várakozóhelyek 8:00 és 9:00 óra közötti, valamint 16:00 és 18:00 óra közötti igénybevételére kedvezményes éves parkoló bérlet váltható (érv.2019.09.01-2020.08.31.), melynek ára 2610 Ft.

A kedvezmény igénybevételéhez óvodalátogatási igazolás szükséges, melyet az óvodavezetői irodában lehet igényelni !

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kedvezményes bérletek érvényességi ideje

2019. augusztus 31-én lejárt!

 

Bérlet váltható: SZEPARK Ügyfélszolgálati Irodában

                                          6720 Szeged, Deák Ferenc utca 31.

                                          hétköznap 7:45 és 17:00 között

                                         (forgalmi engedélyt vinni kell)

 

 

Kedves Szülők!
 
A Clarisseum Református Óvoda honlapjának "Hírek" menüpontja alatt, a kapcsolódó dokumentumok (oldal alján) között megtalálható az óvodánkkal kapcsolatos
 
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) gyűjteménye
 
mely sok-sok óvodánkkal kapcsolatban felmerülő kérdésre adhat választ a jelenlegi és leendő ovis gyermekek szülei számára!
 
Kellemes böngészést kívánunk! :)
 
 
 
 
 
 Tisztelt Szülők! 
 

Minden évben rendelkezhetünk adónk egy részéről, 1 %-át valamelyik egyháznak, másik 1 %-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel.

A Magyarországi Református Egyház technikai száma 0066

A Szegedi Clarisseum Alapítvány adószáma: 19083742-1-06

                                Felajánlásaikat köszönve:

                                                                                     Szabó Zoltán György

Szeged, 2020. február 1.                                                       óvodavezető

 

 

                                                                                                          

Kedves Szülők!

Óvodánk aktualitásai, hírei, történései a mai naptól

követhetők a Facebook-on

„Clarisseum Református Óvoda Szeged”

név alatt a „Tetszik” gombra kattintva!

 

 

 

INGYENES ÓVODAI      GYERMEKÉTKEZTETÉS

TISZTELT SZÜLŐK!

Kivonat a CLARISSEUM REFORMÁTUS ÓVODA

 Szervezeti Működési Szabályzatából:

 

„A 2015. évi LXIII. törvény, amely a gyermekek óvodai ingyenes étkeztetésének kiterjesztéséről rendelkezik a következőket határozza meg:

A gyermekétkeztetés során az  intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a  szülő nyilatkozata alapján az  egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a  kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2019. 01. 01-én 128.811.- Ft),vagy

-nevelésbe vették.

A felsorolt kitételek teljesüléséről minden gyermek szülője a 328/2011. Kormányrendelet 6. mellékletében kiadott nyilatkozatot köteles tenni, melynek tartalmát az intézmény nem ellenőrizheti.”

A nyilatkozat nyomtatványok kitöltési segédlettel

 a szülői értekezleten lesznek kiadva!

Visszaérkezési határidő: 2019. szeptember 20. péntek

A határidő elmulasztása esetén a leadás napjáig fizetnie kell az étkezésért!

Kérem együttműködésüket, tisztelettel:

                                                                           Szabó Zoltán György

                                                                                                          óvodavezető

Szeged, 2019. szeptember 2.

 

 

 Étkezési díjak befizetése  

Az elfogyasztott adagok alapján utólag történik.

A befizetések időpontjai:

2020.

június 10. szerda 7:00-13:00,

július 8. szerda 7:00-13:00,

szeptember 2.  szerda 7:00-13:00.

 

 

Kérjük a befizetési napok pontos betartását!

 

 KÖZZÉTÉTELI LISTA

2019-2020. nevelési év

1. Óvodapedagógusok száma

A Clarisseum Református Óvoda óvodapedagógusainak száma: 9 fő

2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Felsőfokú végzettségű, főállású óvodapedagógus: 8 fő

Felsőfokú végzettségű, szakvizsgát tett, főállású, vezető óvodapedagógus: 1 fő

3. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma: 7 fő

ebből:

A Clarisseum Református Óvoda dajkáinak száma: 4 fő 

Óvodatitkár: 1 fő

Pedagógiai asszisztens: 2 fő

4. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők szakképzettsége

Dajka szakképesítéssel rendelkező, főállású dajka: 4 fő

Pedagógus szakképesítéssel rendelkező pedagógiai asszisztens: 2 fő

Érettségivel rendelkező óvodatitkár: 1 fő

5. Egyéb dolgozó

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező, udvaros-karbantartó: 1 fő

Konyhai dolgozó, dajka képesítéssel: 1 fő

6. Óvodai nevelési év rendje

A nevelési év 2019. szeptember 2-tól 2020. augusztus 31-ig tart.
Intézményünk a 2018/2019. nevelési évben a fenntartó engedélyével az alábbi időszakokban zárva tart:

  • 2019. december 23. – 2020. január 1. közötti időszakban
  • 2020. július 20. – augusztus 16. közötti időszakban - felújítási, takarítási szünet.

Intézményünk a nevelési év során 3 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előbb értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, illetve belső vagy külső továbbképzésre használja fel.

7. Óvodai csoportok

Óvodai csoportok száma: 4 csoport
Csoportok gyermeklétszáma:

1. Szivárvány csoport 28 fő

2. Halacska csoport 29 fő

3. Virág csoport 28 fő

4. Bárány csoport 25 fő