Hírek

A csoportnevek alatt találhatók a csoportokat érintő események.
 

Hírek csoportonként
Bárány csoport Szivárvány csoport Halacska csoport Virág csoport

 

 

  ÚJRA! CSALÁDI NAP 

A Clarisseum Református Óvodában, az újrahasznosítás jegyében!

 2019. május 31. péntek 15:30 - 18:00 

 Családi ügyességi feladatok

 Kézműveskedés újrahasznosított alapanyagokból

 Szelektív hulladékgyűjtő autó

Az alkalomra gyűjtünk:

- PET palackokat

- Kupakokat

- Tojástartót

 

 

Nyári takarítási szünet: 2019. július 15. - augusztus 11.

 

 

Kedves Szülők!
 
A Clarisseum Református Óvoda honlapjának "Hírek" menüpontja alatt, a kapcsolódó dokumentumok (oldal alján) között megtalálható az óvodánkkal kapcsolatos
 
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) gyűjteménye
 
mely sok-sok óvodánkkal kapcsolatban felmerülő kérdésre adhat választ a jelenlegi és leendő ovis gyermekek szülei számára!
 
Kellemes böngészést kívánunk! :)
 
 
 Tisztelt Szülők! 
 

Minden évben rendelkezhetünk adónk egy részéről, 1 %-át valamelyik egyháznak, másik 1 %-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel.

A Magyarországi Református Egyház technikai száma 0066

A Szegedi Clarisseum Alapítvány adószáma: 19083742-1-06

                                Felajánlásaikat köszönve:

                                                                                     Szabó Zoltán György

Szeged, 2017. február 1.                                                       óvodavezető

 

 

                                                                                                          

Kedves Szülők!

Óvodánk aktualitásai, hírei, történései a mai naptól

követhetők a Facebook-on

„Clarisseum Református Óvoda Szeged”

név alatt a „Tetszik” gombra kattintva!

 

 INGYENES ÓVODAI      GYERMEKÉTKEZTETÉS 

TISZTELT SZÜLŐK!

Kivonat a CLARISSEUM REFORMÁTUS ÓVODA

 Szervezeti Működési SzabályzatÁból:

 

„A 2015. évi LXIII. törvény, amely a gyermekek óvodai ingyenes étkeztetésének kiterjesztéséről rendelkezik a következőket határozza meg:

A gyermekétkeztetés során az  intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a  szülő nyilatkozata alapján az  egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a  kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2019.01. 01-én 128.811.- Ft),vagy

-nevelésbe vették.

A felsorolt kitételek teljesüléséről minden gyermek szülője a 328/2011. Kormányrendelet 6. mellékletében kiadott nyilatkozatot köteles tenni, melynek tartalmát az intézmény nem ellenőrizheti.”

 

                                           Tisztelettel:

                                                                          Szabó Zoltán György

                                                                                                          óvodavezető

Szeged, 2019.01.01.

 

 Étkezési díjak befizetése  

Az elfogyasztott adagok alapján utólag történik.

A befizetések időpontjai:

 

2019.

május 8. szerda 7:00-13:00,

június 5. szerda 7:00-13:00,

július 3. szerda 7:00-13:00,

szeptember 4.  szerda 7:00-13:00.

 

Kérjük a befizetési napok pontos betartását!

 

 KÖZZÉTÉTELI LISTA

2018-2019. nevelési év

1. Óvodapedagógusok száma

A Clarisseum Református Óvoda óvodapedagógusainak száma: 9 fő

2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Felsőfokú végzettségű, főállású óvodapedagógus: 8 fő

Felsőfokú végzettségű, szakvizsgát tett, főállású, vezető óvodapedagógus: 1 fő

3. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma: 6 fő

ebből:

A Clarisseum Református Óvoda dajkáinak száma: 4 fő 

Óvodatitkár: 1 fő

Pedagógiai asszisztens: 1 fő

4. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők szakképzettsége

Dajka szakképesítéssel rendelkező, főállású dajka: 4 fő

Pedagógus szakképesítéssel rendelkező pedagógiai asszisztens: 1 fő

Érettségivel rendelkező óvodatitkár: 1 fő

5. Egyéb dolgozó

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező, udvaros-karbantartó: 1 fő

Konyhai dolgozó, dajka képesítéssel: 1 fő

6. Óvodai nevelési év rendje

A nevelési év 2018. szeptember 3-tól 2019. augusztus 31-ig tart.
Intézményünk a 2018/2019. nevelési évben a fenntartó engedélyével az alábbi időszakokban zárva tart:

  • 2018. december 22. – 2019. január 1. közötti időszakban
  • 2019. július 15. – augusztus 11. közötti időszakban - felújítási, takarítási szünet.

Intézményünk a nevelési év során 3 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előbb értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, illetve belső vagy külső továbbképzésre használja fel.

7. Óvodai csoportok

Óvodai csoportok száma: 4 csoport
Csoportok gyermeklétszáma:

1. Szivárvány csoport 26 fő

2. Halacska csoport 26 fő

3. Virág csoport 29 fő

4. Bárány csoport 30 fő