Hírek

A csoportnevek alatt találhatók a csoportokat érintő események.
 

Hírek csoportonként
Bárány csoport Szivárvány csoport Halacska csoport Virág csoport

 

  Tisztelt Szülők!  

 

A 2018/2019-es nevelési évben az utolsó

BEFIZETÉS időpontja 

2019. július 3. (szerda).

Azok, akik ezen a napon  előreláthatólag nem tudnak majd bejönni

az étkezés díját a héten legyenek szívesek rendezni!

A július és augusztus hónapra vonatkozó étkezést egy összegben

2019. szeptember 4-én kell majd befizetni.

Akiknek gyermeke szeptemberben az iskolát kezdi, azok az étkezés költségét befizethetik  gyermekük utolsó óvodában töltött napján.

Szabó Zoltán György

 óvodavezető

Szeged, 2019. június 25.

 

 

Tisztelt Szülők! 

Értesítem Önöket, hogy 2019.augusztus 30-án pénteken nevelés nélküli munkanap miatt óvodánk zárva tart.

 

Szeged 2019.június 24.                                                               Szabó Zoltán György

 

 

Nyári takarítási szünet: 2019. július 15. - augusztus 11.

 

 

Kedves Szülők!
 
A Clarisseum Református Óvoda honlapjának "Hírek" menüpontja alatt, a kapcsolódó dokumentumok (oldal alján) között megtalálható az óvodánkkal kapcsolatos
 
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) gyűjteménye
 
mely sok-sok óvodánkkal kapcsolatban felmerülő kérdésre adhat választ a jelenlegi és leendő ovis gyermekek szülei számára!
 
Kellemes böngészést kívánunk! :)
 
 
 Tisztelt Szülők! 
 

Minden évben rendelkezhetünk adónk egy részéről, 1 %-át valamelyik egyháznak, másik 1 %-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel.

A Magyarországi Református Egyház technikai száma 0066

A Szegedi Clarisseum Alapítvány adószáma: 19083742-1-06

                                Felajánlásaikat köszönve:

                                                                                     Szabó Zoltán György

Szeged, 2017. február 1.                                                       óvodavezető

 

 

                                                                                                          

Kedves Szülők!

Óvodánk aktualitásai, hírei, történései a mai naptól

követhetők a Facebook-on

„Clarisseum Református Óvoda Szeged”

név alatt a „Tetszik” gombra kattintva!

 

 INGYENES ÓVODAI      GYERMEKÉTKEZTETÉS 

TISZTELT SZÜLŐK!

Kivonat a CLARISSEUM REFORMÁTUS ÓVODA

 Szervezeti Működési SzabályzatÁból:

 

„A 2015. évi LXIII. törvény, amely a gyermekek óvodai ingyenes étkeztetésének kiterjesztéséről rendelkezik a következőket határozza meg:

A gyermekétkeztetés során az  intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a  szülő nyilatkozata alapján az  egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a  kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2019.01. 01-én 128.811.- Ft),vagy

-nevelésbe vették.

A felsorolt kitételek teljesüléséről minden gyermek szülője a 328/2011. Kormányrendelet 6. mellékletében kiadott nyilatkozatot köteles tenni, melynek tartalmát az intézmény nem ellenőrizheti.”

 

                                           Tisztelettel:

                                                                          Szabó Zoltán György

                                                                                                          óvodavezető

Szeged, 2019.01.01.

 

 Étkezési díjak befizetése  

Az elfogyasztott adagok alapján utólag történik.

A befizetések időpontjai:

 

2019.

május 8. szerda 7:00-13:00,

június 5. szerda 7:00-13:00,

július 3. szerda 7:00-13:00,

szeptember 4.  szerda 7:00-13:00.

 

Kérjük a befizetési napok pontos betartását!

 

 KÖZZÉTÉTELI LISTA

2018-2019. nevelési év

1. Óvodapedagógusok száma

A Clarisseum Református Óvoda óvodapedagógusainak száma: 9 fő

2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Felsőfokú végzettségű, főállású óvodapedagógus: 8 fő

Felsőfokú végzettségű, szakvizsgát tett, főállású, vezető óvodapedagógus: 1 fő

3. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma: 6 fő

ebből:

A Clarisseum Református Óvoda dajkáinak száma: 4 fő 

Óvodatitkár: 1 fő

Pedagógiai asszisztens: 1 fő

4. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők szakképzettsége

Dajka szakképesítéssel rendelkező, főállású dajka: 4 fő

Pedagógus szakképesítéssel rendelkező pedagógiai asszisztens: 1 fő

Érettségivel rendelkező óvodatitkár: 1 fő

5. Egyéb dolgozó

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező, udvaros-karbantartó: 1 fő

Konyhai dolgozó, dajka képesítéssel: 1 fő

6. Óvodai nevelési év rendje

A nevelési év 2018. szeptember 3-tól 2019. augusztus 31-ig tart.
Intézményünk a 2018/2019. nevelési évben a fenntartó engedélyével az alábbi időszakokban zárva tart:

  • 2018. december 22. – 2019. január 1. közötti időszakban
  • 2019. július 15. – augusztus 11. közötti időszakban - felújítási, takarítási szünet.

Intézményünk a nevelési év során 3 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előbb értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, illetve belső vagy külső továbbképzésre használja fel.

7. Óvodai csoportok

Óvodai csoportok száma: 4 csoport
Csoportok gyermeklétszáma:

1. Szivárvány csoport 26 fő

2. Halacska csoport 26 fő

3. Virág csoport 29 fő

4. Bárány csoport 30 fő