Hírek

A csoportnevek alatt találhatók a csoportokat érintő események.
 

Hírek csoportonként
Bárány csoport Szivárvány csoport Halacska csoport Virág csoport

 

Kedves Szülők!
 
A fenntartó egyházközségünk vezetőjével és Szeged MJV Óvodaigazgatóságának főigazgatójával
történt egyeztetések után az óvoda nyári működésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom
Önöket:
 
2021. július 12-én elkezdődnek óvodánkban a felújítási munkálatok. A gyermekek magas létszáma
miatt az épületet nem tudjuk megfelelően előkészíteni a munkálatok megkezdésére. Szeged MJV
Óvodaigazgatóságának segítségével tudunk ügyeletet biztosítani 2021. július 7-8-9-én. Tehát július 5-
én és 6-án változatlan a nyári élet az óvodában, 7-8-9-én pedig az Önkormányzat óvodáiban kerülnek
azok a gyermekek elhelyezésre, akik szülei ügyeletet igényelnek. Az óvodák a jelentkezők számának
ismerete után lesznek kijelölve. Egy óvodába max. 2-3 gyermek kerül.
 
Az önkormányzati óvodákban tartandó ügyeletre (július 7-8-9-re) jelentkezni a már megszokott
clarisseumszeged@gmail.com címen lehet.
 
Jelentkezési határidő: 2021. július 2. péntek 16.00 óra
 
Fentebb leírtak következtében a július havi befizetés 2021. július 6-án kedden lesz megtartva.
 
Amennyiben óvodánk alkalmatlan lesz gyermekek fogadására 2021. augusztus 16-tól, úgy Szeged
MJV Óvodaigazgatóságától kérhetünk ismét segítséget. A szükséges ideig ügyeletet biztosítanak
azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését. Az ügyeletes
óvodák később kerülnek kijelölésre, de erről egy újabb levélben tájékoztatom Önöket.
Kérdéseikkel bátran forduljanak hozzám a fenti e-mail címen, ill. a 20-824-72-02-es telefonszámon.
 
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét, tisztelettel:
 
Szabó Zoltán György óvodavezető
 
Szeged, 2021. 06. 24.
 
 
 
 
Kedves Szülők!
 
Az óvoda nyári működésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
2021. július 12-én kezdetét veszi a felújítási/takarítási szünet. Az előtte lévő héten az egész
óvodaépületet dolgozóinknak a következő munkálatokra kell előkészíteni:
1. A jelenlegi óvodavezetői iroda és a mellette lévő dolgozói öltöző egybe nyitásával egy új
tálalókonyha kialakítására kerül sor.
2. A jelenlegi tálalókonyhában gyermekmosdó és egy óvodatitkári iroda épül.
3. A Szivárvány és Bárány csoport jelenlegi gyermekmosdója megszűnik, helyén az új óvodai
épületrészt a meglévő épülethez kapcsoló átjáró létesül.
4. A belső homlokzatra felszerelt légkezelő berendezést át kell helyeztetnünk a pincébe.
5. Virág csoport teljes festési, mázolási munkálatai.
6. Mindezekkel párhuzamosan folyik az új épületrész kialakítása és berendezése, a két telekrész teljes
összevonása, a tágasabb óvodai udvar létrehozása.
Az 1-5.pontban felsoroltakra a már meghosszabbított (5 hetes) felújítási/takarítási szünet igen
szűkösnek ígérkezik, még megfelelő szervezéssel, körültekintéssel is. Amennyiben óvodánk
alkalmatlan lesz gyermekek fogadására augusztus 16-tól, úgy Szeged MJV Óvodaigazgatóságától
kérhetünk segítséget. A szükséges ideig ügyeletet biztosítanak azoknak a gyermekeknek, akiknek
szülei nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését. Az ügyeletes óvoda később kerül kijelölésre.
Az építkezések mind egy szebb, funkcionalitásában a gyermekek érdekeit, igényeit még jobban
szolgáló óvoda kialakítását szolgálják, így a felsorolt nehézségek, kellemetlenségek egy korszerű
óvodaépület felé mutatnak.
Fentebb leírtak figyelembe vételével arra kérem Önöket, hogy a felújítási szünetet megelőző
héten, illetve az azt követő hetekben csak azok hozzák gyermekeiket óvodába, akik nem
tudják máshogy megoldani gyermekük elhelyezését!
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és a segítségüket, hogy szeptember 1-től teljes létszámmal
tudjuk elkezdeni a következő nevelési évet.
 
Szeged, 2021. május 31.
 
Szabó Zoltán György
óvodavezető

 

Tisztelt Szülők!
 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy óvodánk fenntartójának a Szeged-Kálvin téri Református
Egyházközség vezetőjével egyeztetve az alábbi döntés született:
A járványügyi helyzet enyhülésének köszönhetően 2021. május 25-től gyermekenként egy felnőtt
bekísérheti a gyermeket, ill. hazabocsátáskor is átveheti a gyermeket az óvoda öltözőjében. A
belépés feltétele a kézfertőtlenítés a kihelyezett fertőtlenítőszerrel, az orrot és szájat eltakaró maszk
viselése (addig, amíg a jogszabályok másként nem rendelkeznek) és a védettségi igazolvány
bemutatása.
 
Kérem a leírtak tudomásul vételét és betartását!
 
Szabó Zoltán György
óvodavezető
Clarisseum Református Óvoda
 
Szeged, 2021. május 21.

 

Tisztelt Szülők!
 
A jelenleg érvényben lévő 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelet alapján az óvodákban elrendelt
rendkívüli szünet 2021. április 18-án véget ér. Az első óvodai nap 2021. április 19. (hétfő).
Az étkezés megrendelése miatt, aki még ezután is otthon kívánja tartani gyermekét feltétlenül jelezze
2021. 04. 16. péntek 9.00 óráig a clarisseumszeged@gmail.com e-mail címen. Aki jön óvodába, annak ilyen
irányú teendője nincs. Az otthon maradók szülői igazolással igazolhatják a távolmaradást.
Az első óvodai nappal egybe esik a leendő kiscsoportosok beíratkozása, így a hétfői OVIFOCI elmarad.
 
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az elmaradt, márciusra vonatkozó 2021. április 7-i befizetés
2021. május 5-én az áprilisi befizetéssel összevonva kerül megtartásra.
 
Jó egészséget és kitartást kívánok mindenkinek, tisztelettel:
 
Szabó Zoltán György óvodavezető
Szeged, 2021. április 14.

 

  • Tisztelt Szülők!

 

A jelenleg érvényben lévő 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelet alapján az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet 2021. április 18-ig tart. Reményeink szerint az első óvodai nap 2021. április 19. (hétfő). Ügyeleti rendszerben továbbra is nyitva tart óvodánk a 2021. március 8-án kelt óvodavezetői tájékoztatás szerint.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a 2021. április 7-én esedékes befizetés nem kerül megtartásra. Pontos idejéről később születik döntés. 

 

Jó egészségben eltöltött, Áldott Húsvétot kívánok mindenkinek, tisztelettel:


Szabó Zoltán György óvodavezető

 

Szeged, 2021. március 31.

 

Kedves Szülők!

A  köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (III.5) EMMI határozat 6. pontját visszavonta a 18/2021. (III.6) EMMI határozatának 2. pontja, így az óvodai gyermekfelügyelet intézményünkben is megszervezésre kerül. Az ügyelet igényléséhez a szülőknek kérelmet kell írniuk alapos indoklással az óvodavezetőnek, az óvoda clarisseumszeged@gmail.com hivatalos e-mail címére (Kizárólagos jelentkezési felület!). Jelentkezés határideje 2021. március 9-re a mai nap 12:00 óra! A következő napokra az ügyelet napját megelőző nap 9:00 óra.

111/221. (III. 6.) Korm. rendelete alapján gyermekfelügyelet csak a legszükségesebb esetben (munkavégzés, járványügyi védekezésben való részvétel) vehető igénybe. Az ügyeletet igénylő szülőktől kérelmükhöz csatolt munkáltatói igazolást is kérünk!  A munkáltatói igazolás szövege a mellékletben található.

Amennyiben kérdések merülnek fel Önökben, állok telefonon is rendelkezésre (+36-20-824-72-02).

            Kérjük, hogy lehetőség szerint gondoskodjanak gyermekeik otthoni elhelyezéséről! Vigyázzunk egymásra, legyünk felelősek ebben a rendkívüli helyzetben!

Tisztelettel:

Szabó Zoltán György

óvodavezető

Clarisseum Református Óvoda

 

Szeged, 2021. 03. 08.

 

Melléklet:

MUNKÁLTATÓI NYILATKOZAT

 

............................................................................................................ mint munkáltató igazolom, hogy ..................................(név) .............................(születési név) .............................(születési hely, idő) ..........................napjától kezdődően áll alkalmazásunkban, akinek a személyes jelenléttel járó munkavégzésére számítunk az alábbi helyszínen ...................................................(munkavégzés helye).

 

Nevezett részére a 2021. március 8. napjától hatályos védelmi intézkedések ideiglenes szigorításának idejére (2021. áprlis 7. napjáig) NEM ENGEDÉLYEZEK otthonról történő munkavégzést (home office),  és az a későbbiekben sem kerül engedélyezésre.

 

Ezen igazolás nevezett kérésére, hivatalos felhasználásra, a 111/2021. (III.6.) Korm. rendelettel kihirdetett a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló rendelkezések kapcsán a gyermek napközbeni felügyeletének szervezéséhez szükséges intézkedések megtételére került kiadásra.

 

Szeged, 2021..................................

 

                                                           PH.

 

 

                                                                              cégszerű aláírás

 

 

Kedves Szülők!

A  köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (III.5) EMMI határozat 6. pontját módosította a 111/2021. (III.6) Korm. rendelet, amelynek értelmében  az óvodákban meg kell szervezni az ügyeleti ellátást. A hirtelen változtatás nem teszi lehetővé, hogy a hétfői napra óvodánkban az ügyeleti rend felálljon. Folyamatos nyomon követjük a központi utasításokat, és ezek alapján szervezzük meg az ügyletet óvodánkban. Minden reménység szerint ez már a keddi napra sikerül. Kérem, figyeljék a kommunikációs csatornákat, és majd az ott közöltek szerint járjanak el!

Tisztelettel:

Szabó Zoltán György

óvodavezető

Clarisseum Református Óvoda

 

Szeged, 2021. 03. 07.

 

 

Kedves érdeklődő Szülők!

Sajnos a pandémiás helyzet miatt a hagyományosan nagy népszerűségnek örvendő OVIKUKUCSKÁLÓ alkalmak elmaradnak. Az óvodák országos zárásával összhangban intézményünk is 2021. 03. 08-tól 04. 07-ig zárva tart. A személyes találkozásra - ahol egy kis tapasztalatot szerezhetnek óvodánkról, dolgozóinkról – 2021. 03. 22-től teret engedünk, kizárólag az udvaron, 1 szülő részvételével, a maszkviselésre és a távolságra vonatkozó szabályokra ügyelve. Az érdeklődők a 62/420-903-as telefonszámon kérhetnek időpontot. Az ügyeletes óvodapedagógus legjobb tudása szerint, készséggel válaszol a felmerült kérdésekre. Természetesen a személyes találkozás nem kötelező, telefonon (20/824-72-02, 62/420-903) és e-mailben (clarisseumszeged@gmail.com) is állunk rendelkezésre. Kérem Önöket, addig is olvassák el honlapunkon található anyagot, amely sok hasznos információval szolgál óvodánkról, a beiratkozásról!

http://www.reformatus.szeged.hu/clarisseum-reformatus-ovoda/gyakran-ismetelt-kerdesek-ovodankrol

Szeretettel várjuk gyermekeik jelentkezését!

Tisztelettel:

Szabó Zoltán György

óvodvezető

Clarisseum Református Óvoda

Szeged, 2021. 03. 05.

 

 

Kedves Szülők!

 

A köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (III.5) EMMI határozat 2. és 6. pontja szerint óvodánk zárva tart, gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre.

 

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét, tisztelettel:

Szabó Zoltán György

óvodavezető

Clarisseum Református Óvoda

Szeged, 2021. 03. 05.

 

Tisztelt Szülők!

 

Amint arról már értesülhettek hazánkban az általános iskolák és az óvodák 2021. március 8-tól április 7-ig zárva tartanak. Az előbbiekben leírtak figyelembe vételével óvodánk is zárva tart ebben az időszakban. Kérem Önöket, hogy a mai hazabocsátáskor vigyék haza gyermekeik öltözőszekrényében található tárgyakat, ruhadarabokat, tornazsákot. Aki akadályoztatás (hiányzás, betegség) esetén nem tudja a mai nap megoldani, az előre egyeztetett időpontba bejöhet a jövő héten is érte. Előre láthatólag a jövő héten az is kiderül, hogy kis létszámú csoportokban megvalósítandó ügyelet megszervezése feladatunk lesz-e. Az erről szóló rendelet, ill. határozat megjelenése után azonnal tájékoztatni fogom Önöket.

Az Úristentől erőt és kitartást kívánok mindenkinek. 

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét, tisztelettel:

Szabó Zoltán György

óvodavezető

Clarisseum Református Óvoda

Szeged, 2021. 03. 05.

 

 

 

A fenntartó döntése szerint a felújítási munkák miatt

 az idei nevelési évben 5 hét lesz a

FELÚJÍTÁSI SZÜNET:

2021. július 12. - augusztus 15.

Az óvoda zárva tart.

                                                  Szabó Zoltán György

                                                  óvodavezető

Szeged, 2021. 01.15.

 

 

Tisztelt Szülők
 

 

Értesítem Önöket, hogy  2020. szeptember 1-től visszavonásig a járványügyi helyzetre való tekintettel a fenntartóval egyeztetve a következő intézkedéseket hoztam: 

Az óvoda kódos bejáratánál minden nap hőmérést végzünk minden gyermeknél.  Hőemelkedés esetén az érintett  gyermek nem léphet be az óvoda területére.
A kódos bejáratnál a gyermeket az óvoda dolgozói kísérik be, szülő nem léphet be az intézmény folyosójára, nem tartózkodhat ott. Ez alól kivételek a kis csoportos óvodások illetve az idei nevelési évben átiratkozott gyermekekakiket 1 fő felnőtt kézfertőtlenítés után, maszk használatával kísérhet be az óvoda folyosójára.
Összhangban az NNK vírushelyzetről szóló eljárásrendjével az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek nem látogathatják  az óvodát: orrfolyás, köhögés, láz, torokfájás, fejfájás, hamenés. Amennyiben ezek a tünetek az óvodában jelentkeznek a gyermeknél, úgy a gyermeket elkülönítjük és a szülő kötelessége a háziorvosával való egyeztetés.  A tünetek elmúlásával  kizárólag orvosi igazolással jöhet újra a gyermek óvodába.
Alvós plüssöt csak abban az esetben lehet az óvoda területére behozni, amennyiben azt az óvodában hagyják (mosásukat a dajka nénik végzik)
Étel elvitele a járványügyi helyzet megszűnéséig nem lehetséges.
 

Kérem ezen szabályok tudomásul vételét és betartását.   

 

Köszönettel: Szabó Zoltán György óvodavezető

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy 2020. július 1-től az óvodai étkeztetés térítési díjai az alábbiak szerint változnak:

ZSOLI-TÁR 2012 KFT. NAGYI KIFŐZDE:

Régi ár:          500.- Ft.                Új ár:            580.- Ft.    

 Tízórai: 140.-Ft,

 Ebéd: 300.- Ft,

 Uzsonna: 140.- Ft

SPECIÁLIS ÉTELEK KONYHÁJA:

(Diétás tízórai, ebéd, uzsonna, csak szakorvosi rendelvényre.)

Régi ár:          900.- Ft.                 Új ár:           1050.- Ft.

 

A térítési díjak megállapításánál a szállítók által megadott bruttó nyersanyag árak az irányadók.

                                            Tisztelettel:

Szeged, 2020. június 11.                      Szabó Zoltán György

                                                           óvodavezető

 

ÓVODA ELŐTTI PARKOLÁSI RENDSZER

Az óvoda előtti várakozóhelyek 8:00 és 9:00 óra közötti, valamint 16:00 és 18:00 óra közötti igénybevételére kedvezményes éves parkoló bérlet váltható (érv.2020.09.01-2021.08.31.), melynek ára 2610 Ft.

A kedvezmény igénybevételéhez óvodalátogatási igazolás szükséges, melyet az óvodavezetői irodában lehet igényelni !

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kedvezményes bérletek érvényességi ideje

2020. augusztus 31-én lejárt!

 

Bérlet váltható: SZEPARK Ügyfélszolgálati Irodában

                                          6720 Szeged, Deák Ferenc utca 31.

                                          hétköznap 7:45 és 17:00 között

                                         (forgalmi engedélyt vinni kell)

 

 

Kedves Szülők!
 
A Clarisseum Református Óvoda honlapjának "Hírek" menüpontja alatt, a kapcsolódó dokumentumok (oldal alján) között megtalálható az óvodánkkal kapcsolatos
 
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) gyűjteménye
 
mely sok-sok óvodánkkal kapcsolatban felmerülő kérdésre adhat választ a jelenlegi és leendő ovis gyermekek szülei számára!
 
Kellemes böngészést kívánunk! :)
 
 
 
 
 
 Tisztelt Szülők! 
 

Minden évben rendelkezhetünk adónk egy részéről, 1 %-át valamelyik egyháznak, másik 1 %-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel.

A Magyarországi Református Egyház technikai száma 0066

A Szegedi Clarisseum Alapítvány adószáma: 19083742-1-06

                                Felajánlásaikat köszönve:

                                                                                     Szabó Zoltán György

Szeged, 2020. február 1.                                                       óvodavezető

 

 

                                                                                                          

Kedves Szülők!

Óvodánk aktualitásai, hírei, történései a mai naptól

követhetők a Facebook-on

„Clarisseum Református Óvoda Szeged”

név alatt a „Tetszik” gombra kattintva!

 

 

 

INGYENES ÓVODAI      GYERMEKÉTKEZTETÉS

TISZTELT SZÜLŐK!

Kivonat a CLARISSEUM REFORMÁTUS ÓVODA

 Szervezeti Működési Szabályzatából:

 

„A 2015. évi LXIII. törvény, amely a gyermekek óvodai ingyenes étkeztetésének kiterjesztéséről rendelkezik a következőket határozza meg:

A gyermekétkeztetés során az  intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a  szülő nyilatkozata alapján az  egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a  kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2019. 01. 01-én 128.811.- Ft),vagy

-nevelésbe vették.

A felsorolt kitételek teljesüléséről minden gyermek szülője a 328/2011. Kormányrendelet 6. mellékletében kiadott nyilatkozatot köteles tenni, melynek tartalmát az intézmény nem ellenőrizheti.”

A nyilatkozat nyomtatványok kitöltési segédlettel

 a szülői értekezleten lesznek kiadva!

Visszaérkezési határidő: 2019. szeptember 20. péntek

A határidő elmulasztása esetén a leadás napjáig fizetnie kell az étkezésért!

Kérem együttműködésüket, tisztelettel:

                                                                           Szabó Zoltán György

                                                                                                          óvodavezető

Szeged, 2019. szeptember 2.

 

 

 Étkezési díjak befizetése  

Az elfogyasztott adagok alapján utólag történik.

A befizetések időpontjai:

2021.

május 5. szerda 7:00-13:00,

június 2. szerda 7:00-13:00,

július 7. szerda 7:00-13:00,

szeptember 8.  szerda 7:00-13:00.

 

Kérjük a befizetési napok pontos betartását!

 

 KÖZZÉTÉTELI LISTA

2020-2021. nevelési év

1. Óvodapedagógusok száma

A Clarisseum Református Óvoda óvodapedagógusainak száma: 10 fő

2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Felsőfokú végzettségű, főállású óvodapedagógus: 9 fő

Felsőfokú végzettségű, szakvizsgát tett, főállású, vezető óvodapedagógus: 1 fő

3. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma: 7 fő

ebből:

A Clarisseum Református Óvoda dajkáinak száma: 4 fő 

Óvodatitkár: 1 fő

Pedagógiai asszisztens: 2 fő

4. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők szakképzettsége

Dajka szakképesítéssel rendelkező, főállású dajka: 5 fő

Pedagógus szakképesítéssel rendelkező pedagógiai asszisztens: 1 fő

Középfokú végzettséggel rendelkező pedagógiai asszisztens: 1 fő

Érettségivel rendelkező óvodatitkár: 1 fő

5. Egyéb dolgozó

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező, udvaros-karbantartó: 1 fő

Konyhai dolgozó, dajka képesítéssel: 0 fő

6. Óvodai nevelési év rendje

A nevelési év 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig tart.
Intézményünk a 2020/2021. nevelési évben a fenntartó engedélyével az alábbi időszakokban zárva tart:

  • 2020. december 23. – 2020. január 3. közötti időszakban
  • 2020. július 19. – augusztus 15. közötti időszakban - felújítási, takarítási szünet.

Intézményünk a nevelési év során 3 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előbb értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, illetve belső vagy külső továbbképzésre használja fel.

7. Óvodai csoportok

Óvodai csoportok száma: 4 csoport
Csoportok gyermeklétszáma:

1. Szivárvány csoport 28 fő

2. Halacska csoport 30 fő

3. Virág csoport 25 fő

4. Bárány csoport 28 fő