Nőszövetség

Szeptember 16-án újra elkezdődnek Nőszövetségi Bibliaóráink! 
Minden érdeklődőt szeretetettel várunk!

 

Egy kis ízelítő a Nőszövetség bemutatkozásából:

https://youtu.be/fC9ax3B7uXA

 

Kerületi Küldöttgyűlés Debrecenben

2019. március 23-án Debrecenben tartotta meg a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége Tisztújító Küldöttgyűlését. 

Isten gazdag áldását kívánjuk a megválasztott és megbízott munkásokra! 

 

 

 

 

 

Új vezetőség a Nőszövetségben

Isten iránti hálaadással adjuk a Testvérek tudomására, hogy megtörténtek szabályszerűen a nőszövetségi választások. 


A tisztségek betöltői: 
Elnök- Mándi Kitti
Titkár- Papp Jánosné
Pénztáros- Móroczné Salamon Katalin - helyettese: Kovács Józsefné
Kerületi küldötteink - Papp Jánosné, Juhos Mártonné
Országos küldöttünk - dr. Kiss Ervinné

Isten adjon erőt és bölcsességet feladataik betöltéséhez. 

Mindennapjaink a Nőszövetségben

A Nőszövetség idén is folytatja áldozatos szolgálatát gyülekezetünk alkalmainak előkészítésében, egymás látogatásában, csomagok készítésében, idősek felkeresésében, a megkeresztelendő gyermekeknek és felnőtteknek keresztelési kendőcske készítésével, a havonta megrendezendő szeretetvendégségek elkészítésével, valamint imádkozó hátteret nyújt minden szolgálatunknak.
A heti találkozások alkalmával bővítjük ismeretanyagunkat a Bibliáról valamit keresztény életünk napi megéléséről.
Az év első felében a szakértő tagjaink vezetésével felmérjük, és szortíroztuk az egyházközség textíliáit.
Figyelemmel kísérjük a Szeretetszolgálat munkáját, és mind a ruhaválogatásban, mind a csomagolásban aktív részt vállaltunk. 

Szeged-Kálvin téri Református Gyülekezet fényképe.

Áprilisban ajándékcsomagokat készítünk a Kereszttöltés utcai és a Gáspár Zoltán utcai idősek klubjába járók számára, anyák napjára.
A Nőszövetség a nyári időszakra felfüggeszti a munkát, a szegénygondozáson kívül, a nyári utazások és látogatások miatt.

Záró alkalmunk május 28-án volt, melyet a kiszombori asszoyntestvérekkel közösen tartottunk meg, meglátogatva őket, egymás hite által épülve.  

A Nőszövetség feladatai korosztályban sokszínűek, a gyülekezet programjaihoz szervesen kapcsolódnak. Célunk, hogy szebbé tegyük a körülöttünk élők életét tevékenységünkkel, és azoknak a nyugdíjas asszonyoknak, akik szeretnék a felszabadult idejüket hasznosan eltölteni, alternatívát kínáljunk, a közösségbe bevonjuk, és támogassuk őket betegségben, gyászban, nehéz időszakokban. Így maga a közösség nem csak a tagjainak segít, hanem kifelé, a város lakói felé szolgál. Az asszonyok nem csak ismerősei egymásnak, hanem sokszor lelki testvérei, akikkel a szervezett kereteken kívül is találkoznak.

A Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi pakkot kapott szegedi akciójában évről- évre nagy szerepet játszik a Nőszövetség, önkéntes csomagoló munkájukkal megkönnyítik a megyében és Délvidéken élő nehézsorsú családok életét.
Nyitva a körülöttünk élő rászorulókra, hetente egyszer a Nőszövetség tagjaiból összeállt csoport zsíros kenyérrel várja a hozzánk érkező fedél nélkül, vagy nagyon szűkös anyagi helyzetben élőket. Ilyenkor 8-9 kg kenyér fogy el. Hideg időben meleg tea is jut mindenkinek, a nagy melegben pedig egy pohár hűsítő víz.

Már megszokott a jelenlétünk a gyülekezeti Nyári napközis hittantáborokon, ahol az asszonyok amellett, hogy segítő kezet nyújtanak a konyhában, a gyermekekkel való foglalkozásban is aktívan részt vesznek. Megtanítják a gyermekeket hímezni, horgolni, beszegni, gombot felvarrni. A kézimunka mellett jóízű beszélgetések folynak, ahol a generációk közelebb kerülnek egymáshoz.

Közösségünk tagja az Országos Nőszövetségnek, így feladataink részben összefonódnak. Bekapcsolódtunk a Kárpátaljai Keresztmama programba, melynek keretein belül 3 kárpátaljai gyermeket támogatunk havi szinten 3500 Ft-al.

Nőszövetségünk jelenleg 24 tagot számol, de ez változó, egészségi állapottól függően.

Az elvégzett szolgálatokkal nem saját dicsőségünket kívánjuk építeni, hanem továbbadni azt a szeretetet, melyet mi magunk is kaptunk a mi Urunktól, és amelyet minden nap érezhetünk. Vezet minket az ige: "Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták." (Mt 7, 12)

Mándi Kitti
beosztott lelkész

 

 

 

Nőszövetség a Napfény városában

A Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség Nőszövetsége 25 esztendővel ezelőtt, 1992. pünkösdjén alakult újjá, és kezdte el szervezett formában a női/asszonyi szolgálatot a gyülekezetben. Áldott emlékezetű Dr. Bartha Tiborné Zsíros Anna Katalin lelkésznő vezette, szervezte a közösség sokszínű, áldásos tevékenységét.

A szolgálatok 2017-re a közösség és a gyülekezeti élet alakulásának megfelelően alkalmazkodtak, de nem változtak jelentősen. Mindig nagy lelkesedéssel készülünk a gyülekezeti élet háziasszonyi feladataira, ami a hasznosság érzésével és átélésével gazdagít bennünket. Megtörtént már, hogy egy nyári hittanos táborban az érett gondolkodású, sok tapasztalattal és ismerettel rendelkező nőszövetségi tagok beszélgettek a gyerekekkel egy bibliai történetről. Rendszeresen sort kerítünk arra, hogy a tábori gyermekek közeli kapcsolatba kerüljenek tűvel, cérnával, szövettel – megtanulnak hímezni, horgolni, beszegni, gombot felvarrni. Jó érzés megosztani a feladatokat egymás között, és elengedhetetlen, hogy az újonnan érkező nőszövetségi tagok is szívesen bekapcsolódjanak azokba a munkafolyamatokba, amelyekhez a többiek az évek során szépen kialakítottak.

A krisztusi szeretet indításából igyekszünk odafigyelni a vasárnapi gyülekezetre, valamint arra, hogy ki került nehéz élethelyzetbe, akár gyász, vagy betegség, esetleg családi krízis következtében. Lelkipásztorainkkal közösen igyekszünk felkeresni és meglátogatni felebarátainkat. A keresztelésekhez az emléklap mellől már hosszú évek óta nem hiányozhat az a hímezett és horgolva beszegett kendő, melyen a szépséges minta mellett az asszonyok keze munkáját hirdeti a keresztelés évszáma, valamint a sákramentumban részesült új testvérünk nevének monogramja. A templomba járó gyülekezet mellett két nyugdíjas klub tagjai is nyitott szívvel figyelnek az igére, amikor havonta istentiszteletre mennek ki nőszövetségi tagok a gyülekezet egyik lelkészével. Ezekben az intézményekben idősek hónapja, valamint karácsony ünnepe közeledtével ajándékcsomaggal történő köszöntésre kerül sor. Ezeket az ajándékcsomagokat, valamint a hittanos gyerekeknek szánt gyülekezeti csomagokat is a nőszövetség tagjai állítják össze. Nagyszerű dolog csomagokat készíteni, de még inkább felemelő, ha sikerül magunk által írt köszöntő kártyákat alkotni, melyeket bibliai igeversekkel teszünk igazán értékessé.

Szeretettel és komoly részvétellel vagyunk jelen a város keresztyénei számára szervezett imaalkalmakon is, mint például az Ökumenikus Világimanap, vagy a Kárpát-medencei imanap.

Istennek adunk hálát valamennyi adventi időszakért, mert akkor az imádság feladata mellett számos más szolgálatba is bekapcsolódhatunk és ismételten áldásos munkát végez a sok szorgalmas kéz. Évek óta segítünk a diakónusunknak a Magyar Református Szeretetszolgálat által meghirdetett ’Nyilas Misi Pakk’ elnevezésű akció lebonyolításában. Nagy örömünk telik abban, hogy a cipős dobozokba előre összekészített ajándékcsomagokat szép csomagolópapírral fedjük be, és kort, valamint nemet meghatározó kártyával látjuk el. Az elmúlt adventi időszakban a csomagok száma meghaladta a hatszázat is.

Mikor tudunk mindezen szolgálatokhoz erőt és bölcsességet kérni az Úrtól? Minden hónap első és harmadik hétfőjén bibliaórára gyűlünk össze. Ilyenkor a Halleluja énekeskönyv énekeivel magasztaljuk az Urat, valamint a mögöttünk levő esztendőben elkezdtük a II. Helvét Hitvallás fejezeteit tanulmányozni, mely segít bennünket abban, hogy ne csak cselekvő hittel szolgáljunk, hanem értő, ismeretekkel rendelkező, rendszerezett hitünk is legyen.

Elvégzett szolgálatokért, munkákért Istennek legyen hála és dicsőség! Áldás kérésünk a 2017-es esztendőben így hangzik: „Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!” Zsoltárok 90,17.

                                                                                                          Matosné Bokor Anikó                                                                                              lelkész 

 

Nőszövetségünk szolgálata, jellemzése

    A csoport elsősorban imádkozó közösségként működött minden hónap első hétfőjén. Nemsokára hónaponként két alkalomra bővült az összejöveteleink száma, ahogy ebben az esztendőben is így történt. Együttléteink mindig Isten igéjének tanulmányozásával kezdődnek. A biblia nőalakjairól beszélgettünk, és közösen megbeszéljük, hogy kinek milyen gondolatokat ébreszt szívében egy-egy bibliai történet. Mi magunk is előadásokkal készültünk, gazdagítva egymást. Minden alkalmon közösen imádkozunk hálát adva és könyörögve erőért, feladataink megoldásáért, békességért és lelki-testi épülésért.

  Sokféle szolgálatot végzünk. A gyülekezetünkben kifejezetten női kezeket igénylő szolgálatokat ragadjuk meg. Gyermekek, idősek, elesettek, és megfáradtak körében végezzük mindennapi teendőinket.  Egyik fontos szolgálatunknak tartjuk a családlátogatást, a megkeresztelt, konfirmált gyermekek felkeresését, visszavezetését közösségünkbe, a jövőben szeretnénk feleleveníteni ezt a tevékenységet.

Az ünnepi előkészületek számos feladatot adnak, hiszen nem csak a hittanos gyermekek számára készítünk karácsonyi ajándékcsomagot, hanem a Csillag börtön és a Nagyfai Büntetés Végrehajtási Intézet elítéltjei számára is. Ezeket az embereket a börtönben rendszeresen látogatták gyülekeztünk lelkészei, a nőszövetség, és az ifjúsági gyülekezet, valamint presbitériumunk tagjai. Napjainkban már nagytiszteletű Koroknai András börtönlelkész végzi ezt a szolgálatot. Számukra szinte az egyetlen kapcsolat a külvilággal mi voltunk, vagyunk. Az egyházi ünnepeken ma is részt vesznek a gyülekezeti istentiszteleten (ünnep első napján, vasárnap 8 órakor), majd utána együtt lehetnek családtagjaikkal egy szeretetvendégségen.

        Meghatóan kedves számunkra az idősekkel való kapcsolat. A szegedi Nyugdíjas klubok közül kettővel állandó kapcsolatban voltunk.  Mind a mai napig református istentiszteleteket tartunk minden hónapban a Kereszttöltés utcai Idősek Otthonában, ahol a Nőszövetség tagjaiként verssel, bizonyságtétellel, énektanítással szolgálunk. Lehetőség szerint apró ajándékokkal igyekszünk örömet szerezni az időseknek. Anyák napján, nagy ünnepeken református óvodánk gyermekei is kis műsorral kedveskedtek az otthon lakóinak. Az itt szövődött testvéri kapcsolatokból további áldások fakadnak.

További feladataink:

 • Gyülekezeti tagjaink testi és lelki állapotának figyelemmel kisérése
 • Ruhaakciók és karácsonyi csomagok készítése (gyűjtés, válogatás, csomagolás határon innen és túl élő testvérek számára - melyben koordinátor a hét esztendeje gyülekezetünkben szolgáló diakónusunk, Hegedűs-Nagy Edit)
 • A szegedi kórházlelkész, valamint a kórházmisszió segítése
 • Társadalmi misszió végzése
 • A gyülekezet családi- és gyermek napjainak segítése
 • Szeretetvendégségek szervezése a gyülekezet különböző alkalmain
 • Nyári gyermektábor szervezése és lebonyolítása
 • Különböző korosztályok közös programjainak megteremtése
 • Monogramos keresztelési kendők készítése
 • Bibliaiskolákon, egyházmegyei, egyházkerületi, országos konferenciákon való részvétel
 • Nők Világ Imanap alkalmak szervezése és megtartása
 • A városban működő református gyülekezetek asszonyköreivel közös alkalmak tartása
 • Ökumenikus Területi Női Konferenciák szervezése és megtartása
 • Élelem, konzervek gyűjtése és adományozása a rászorulók részére (hajléktalanmisszió szintén diakónusunk elindításával)
 • Részt vállalunk a gyülekezetünk kultuszhelyiségeinek rendben tartásában  

Feltétlen meg kell említeni és hálás szívvel köszönetet mondani nagytiszteletű Czirokné Botár Éva lelkipásztor asszonynak, aki dr. Bartha Tiborné Katika elvesztése után, mint kórházlelkész került gyülekezetünkbe. Önzetlen munkájával és sok-sok szeretettel vállalta nőszövetségünk lelkészi vezetését is. 2011 januárjában Czirokné Botár Éva a Petőfi-telepen teljesen átvette a gyülekezeti lelkészi szolgálatot.

A mi gyülekezetünk Isten gondoskodó szeretetét ismét megtapasztalhatta. A kórházlelkészi munkára kirendelt Szegedre egy különleges érzékeny, komoly talentumokkal, a hitéleti munkában mélyen gyökerező fiatal lelkésznőt Bokor Anikó személyében. Istennek hálát adunk személyéért és azért, mert vállalta nőszövetségünk vezetését, színes egyénisége és nagy teherbírása közösségünknek ajándék.  Reménységgel lehetünk a munkánk jövőbeni további kiteljesedése iránt.

    Ebben a szenvedésekkel teli, elanyagiasodott, hitét kereső világban szinte a legnagyobb, legfontosabb szolgálat lélektől lélekig való, gyengéd, emberhez méltó odahajlás, amit a nőszövetség a mindennapokban gyakorol. Úgy érzem, közösségünk ezt a munkát példamutató szeretettel végzi.

„Légy hű mindhaláig, és neked adom az élet koronáját” Jelenések 2,10b.

Nőszövetségünk jelenlegi tagjai:

Bakó Lászlóné dr. Veress Ilona, Matosné Bokor Anikó, Döme Mihályné, Egri Imréné, Janó Istvánné, Gerencsér Emilné, Kátai Katalin, Kispéter Jánosné, Király Istvánné, dr. Kováts Zoltánné, Miklósné Lack Júlia, Móroczné dr. Salamon Katalin, Németi Irén, Papp Jánosné, Piti Gáborné, Pusztai Jánosné, Reiner Tamásné, Szederkényi Erika, Szabóné Szombathy Erzsébet, Török Imréné, dr. Vereczkey Ernőné, dr. Veress Lászlóné, Zsarkó Mihályné.

(Összeszerkesztette: Dr. Veress Lászlóné; elhangzott 2012. júniusában, a Nőszövetség újjáalakulásának 20 éves jubileumát ünneplő alkalmon.)

 

Egy kis visszatekintés a Kálvin téri nőszövetségre...

A Szeged-Kálvin téri Református Gyülekezetben 1992. június 7-én, Pünkösd első napján délután szeretetvendégség volt. Ezen az alkalmon, talán a délelőtti igehirdetés hatására is, többen feltették önmaguknak és nekem azt a kérdést, amelyet Péter apostol pünkösdi prédikációja után, az őt hallgatók feltettek: „Mit cselekedjünk?”. A Lélek arra indított bennünket, hogy itt, ebben a gyülekezetben is újra életre hívjuk a Nőszövetséget. Kedves, idős asszonytestvérek még emlékeztek a háború alatti és utáni hősi időkre. Örömükkel, lelkesedésükkel, bátorító szavukkal több fiatalt is maguk mellé állították. Az alapító tagok közül, bizony alig van már közöttünk valaki, de ez a kis közösség azóta is él és megpróbál hűséges lenni ahhoz a célkitűzéshez, amelynek jegyében elkezdte szolgálatát: „Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)
Kis csoportunk elsősorban imádkozó közösség. Először minden hónap első hétfőjén, később és azóta is, minden hónap első és harmadik hétfőjén tartunk Nőszövetségi órát. Ezekre az alkalmakra ki-ki „elhozza” azokat a gondokat, amelyek imatémáinkká válnak, de természetesen hitünknek cselekedetekben való megmutatásának alkalmaivá is. Találkozásaink mindig Isten igéjének tanulmányozásával kezdődnek.
Azok a szolgálati területek, amelyeket asszonyaink felvállalnak a gyülekezetben, vagy azon kívül is, kifejezetten női kezeket és szíveket igénylő feladatok. Gyermekek és idősek között, elesettek és megfáradtak között.A korábbi években ebben a gyülekezetben az ünnepi előkészületek megsokszorozódtak, hiszen nemcsak a hittanos gyerekek számára készítettünk karácsonyi vagy húsvéti meglepetést, de a Csillag Börtönben és a Nagyfai Büntetésvégrehajtási Intézetben lévő elítéltek közül is 60-80 olyan embernek, akik talán a Kálvin-téri gyülekezet lelkészei, fiataljai és néhány tagja jelentik a külvilággal való egyetlen kapcsolódási pontot.Meghatóan kedves pillanatai szolgálatunknak az idősekkel való találkozásaink. A szegedi Nyugdíjas Klubok közül körzetünkbe tartozó kettővel rendszeres kapcsolatot tartunk. A megszervezett református istentiszteletekre a Nőszövetségünk tagjai is elkísérnek és verssel vagy bizonyságtétellel, énektanítással vagy apró ajándékokkal nagy örömöt szereznek ezeknek a magányos öregeknek. Az itt szövődött testvéri kapcsolatokból mindig további áldások fakadnak.
Asszonyaink új szolgálatként vállalták fel a 2006. évben, hogy minden megkeresztelendő - gyermek vagy felnőtt - számára monogrammal hímzett keresztelési „emlék kendőcskét” varrnak.
Világunkban, ebben a szenvedésekkel teli, elanyagiasodott és eldurvult világban talán nincs is nagyobb szolgálat, mint ez az embertől-emberig, lélektől-lélekig való szép, gyengéd, emberhez méltó, Krisztushoz méltó odahajolásunk egymáshoz.Úgy érzem, hogy a Szeged-Kálvin téri gyülekezet Nőszövetsége példamutató szeretettel végzi ezt.

Dr. Bartha Tiborné
Kálvin téri Református Gyülekezeti Nőszövetség elnöke

noszov.jpg noszov_2.jpg noszov_3.jpg

Karácsonyi ajándékcsomagok készítése 2007. advent
dscf0789.jpg dscf0790.jpg

2007. március 2. péntek
A NŐK ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAPJA
Az idei évben az imanapot a Kálvin téri gyülekezet asszonyai szervezték:
imanap1.jpg imanap3.jpg imanap2.jpg