Óvodai beiratás

ÓVODAI  BEÍRATÁS

 

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. Rendelet, valamint az óvodai és általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozat rendelkezéseire

óvodánkban a 2020/2021-es nevelési évre

2020. április 2. és április 17-e között

tartjuk az új gyermekek beírását.

A beírás elektronikus úton történik a https://forms.gle/qy6wR4iQUP5DP3XZ7   

link segítségével.

Ennek használatához GMAIL fiók szükséges.

Az elektronikus felületen ki kell tölteni a jelentkezési adatokat és a következő dokumentumok másolatát kell feltölteni

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát (kötelező)

2. a gyermek lakcímkártyáját (kötelező)

3. az egyik szülő személyi igazolványát (kötelező)

4. elvált szülők esetén bíróság által kiadott gyermek-elhelyezési végzést (ha releváns, kötelező)

5. CSMPSZ szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemény, ill. szakvélemény (ha releváns, kötelező)

 

A felvételi eljárás megindításának feltétele az adatlap elektronikus kitöltése. Aki a kért dokumentumok másolatainak csatolását nem tudja megoldani, az az iratokat lezárt borítékban, az óvoda postaládájában a határidő betartásával (2020. 04. 17. 12:00-ig) elhelyezheti.

 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy óvodalátogatási kötelezettsége a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8.§ (2) bekezdése értelmében annak a gyermeknek van, aki 2020. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti.

Tájékoztatásul közöljük, hogy óvodánk felvételi körzete megegyezik Szeged MJV közigazgatási határával.

A felvételi eljárás lefolytatását követő felvételi határozatot 2020. április 17. 17:00-ig elektronikus úton juttatjuk el a Szülők által megadott értesítési címre. A felvételi határozat elleni jogorvoslat szabályait a felvételi határozat tartalmazza.

Az óvodánkba felvételt nyert gyermekek intézményünkkel fennálló jogviszonyának kezdete 2020. szeptember 1.

 

Szeged, 2020. március 31.                                 Szabó Zoltán György

                                                                        óvodavezető